Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Voortgang herschrijven kennisbasis rekenen-wiskunde pabo

Een schrijfgroep is op dit moment bezig met het herschrijven van de kennisbasis rekenen-wiskunde pabo. Zij verwerken de herijkingswensen die eerder zijn opgesteld na een landelijke consultatie onder alle pabodocenten. In dit proces nemen wij enkele besluiten die bepalend zijn voor hoe de kennisbasis er uit komt te zien. Deze besluiten leggen we hierbij voor. De schrijfgroep roept iedere opleider op om voor of op zondag 12 november te reageren op deze besluiten. Stuur de reacties naar Ronald Keijzer, R.Keijzer@ipabo.nl.

  1. De naam van het vak. We duiden het vak aan als wiskunde. We sluiten zo aan wat er in het buitenland gebruikelijk is en benadrukken aldus ook dat het bij dit vak niet in hoofdzaak gaat om het uitvoeren van procedures.
  2. De uiteindelijke kennisbasis wordt opgenomen in een boek met alle kennisbases. De kennisbasis moet daarom stevig worden ingekort. We besluiten naast de ingekorte versie een uitgebreide versie te maken die, als de huidige kennisbasis, veel achtergrondinformatie geeft. Deze uitgebreide versie wordt gepubliceerd op de site van ELWIeR-ECENT.
  3. Het lukt binnen de herschrijfopdracht niet om bij de uitgebreide versie alle verwijzingen te actualiseren. We zoeken naar mogelijkheden om dat later te doen.
  4. In de ingekorte versie zullen we in de structuur helder onderscheid maken tussen wiskundekennis en wiskundedidactiek. Die komt naar voren in een schema bij ieder subdomein en wordt gevolgd door een relatief korte uitwerking.

Bij dit alles volgen we uiteraard de aanwijzingen die zijn geformuleerd in de herijkingseisen. Verder realiseren we ons dat een belangrijk deel van de onderbouwing van de kennisbasis verdwijnt. We verwijzen hiervoor naar methoden voor de pabo, naar actuele bronnen en naar manieren voor opleiders om hun kennis voortdurend te actualiseren.

ELWIeR en Ecent als één STEM