Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Scaffolding

| PO | VO | MBO |

Het woord scaffolding is afgeleid van scaffold: een steiger of stellage.

Verwant begrip: guided reinvention

Achtergrond

Over zo’n steiger, zoals die in de bouw gebruikt wordt, schrijft de psycholoog Greenfield (1984): “it provides support; it functions as a tool; it extends the range of the worker; it allows the worker to accomplish a task not otherwise possible and it is used selectively to aid the worker where needed.”

Scaffolding zou men dus coaching op maat kunnen noemen. De leraar die de steiger gebruikt zoals Greenfield dat hiervoor benoemt, is de ideale coach voor de lerende in de zone van de naaste ontwikkeling. Samen met de leerlingen zet hij de te verrichten taak (het op te lossen probleem, de te onderzoeken situatie) eerst in de steigers. Wat te doen staat is nu enigermate voorgestructureerd. Scaffolding is een manier van “voordoen” die de lerende werkelijk ondersteunt.

Bij Nelissen (2007) lezen we:
“Wij typeren de scaffolding didactiek als: begeleid, interactief leren. Scaffolding blijkt vooral nuttig te zijn om gewenste voorkennis op te halen en strategiegebruik te stimuleren. Wel is het zo dat scaffolding de nodige ervaring en inhoudelijke kennis van de leerkracht vereist.

Bij scaffolding past de mogelijkheid tot ‘revoicing’: het parafraseren, het ‘met-andere-woorden’ zeggen wat een kind waarschijnlijk bedoelt maar niet geheel adequaat voor anderen heeft verwoord (O’Connor e.a., 1993; Pape e.a., 2003).”

Verwijzingen

  • S. M. Calor. (2024). Scaffolding small groups’ mathematics learning (PDF), Faculty of Social and Behavioural Sciences (FMG) (pp. 198). Amsterdam: University of Amsterdam. Zie ook bespreking proefschrift
  • P. M. Greenfield. (1984). A theory of the teacher in the learning activities of everyday life. In B. Rogoff and J. Lave (Eds.), Everyday cognition: Its development in social context. Cambridge, MA: Harvard University Press.
  • C. E. Hmelo-Silver, R. G. Duncan and C. A. Chinn. (2007). Scaffolding and Achievement in Problem-Based and Inquiry Learning: A Response to Kirschner, Sweller, and Clark (2006) (PDF) Educational Psychologist, 42(2), 99–107 doi:10.1080/00461520701263368.
  • J. Nelissen, N. Boswinkel and E. De Goeij. (2007). Realistisch reken-wiskundeonderwijs in het sbo (1) Theorie, vragen en perspectieven (PDF) Tijdschrift voor orthopedagogiek, 46, 321-331.
  • S. J. Pape, C. V. Bell and I. E. Yetkin. (2003). Developing mathematical thinking and selfregulated learning: A teaching experiment in a seventh-grade mathematics classroom Educational Studies in Mathematics, 53(3), 179-203.

Andere pagina’s

ELWIeR en Ecent als één STEM