Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Ontwikkelagenda kennisinfrastructuur gelanceerd op 1-4-2019

Op 1 april 2019 werd in aanwezigheid van minister Van Engelshoven op basisschool de Ridderhof in Utrecht
de Ontwikkelagenda voor de versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’ gelanceerd.

Vanuit de vijf onderwijssectoren is op 21 juni 2018 een intentieverklaring ondertekend. In deze verklaring spraken de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU af om zich gezamenlijk in te spannen voor het verbeteren van de kwaliteit en innovatiekracht van het onderwijs door onderwijs en onderzoek nog beter met elkaar te verbinden.
Eind 2018 zijn door middel van bouwsessies door het hele land en gesprekken met experts en andere belanghebbenden oplossingen opgehaald voor hoe de kennisinfrastructuur van het onderwijs kan worden versterkt.

Dit heeft geresulteerd in deze ontwikkelagenda, met richting de lerarenopleidingen (in het algemeen) de volgende quote:
“De ambitie is dat van lerarenopleidingen -nog meer dan nu- nieuwsgierige
en onderzoekende leraren1 afstuderen, die op basis van eigen onderzoek dan wel
in samenwerking met onderzoekers, hun onderwijs waar nodig steeds aanpassen
zodat leerlingen en studenten onderwijs van hoog niveau krijgen aangeboden.”

Zie ook www.onderzoeksbende.nl

ELWIeR en Ecent als één STEM