Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs, handig weetje voor pabo-docenten rekenen-wiskunde

Eén van de speerpunten van de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs is om leerkrachten te inspireren en om tot inspiratie te kunnen zijn.

Website

Al enige tijd zijn de academische pabo’s (alpo) bezig met het afleveren van leerkrachten. Thans wordt het tijd dat er ondersteuning komt voor de mensen die deze opleiding hebben gevolgd (alumni-beleid). In dit gat springt BAB, “Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs”. Zoals zij zelf zeggen: “Tegelijkertijd zien we dat het nog lastig is om de vaardigheden en expertise die alpo-opgeleide leerkrachten meebrengen goed in te zetten in het onderwijs. Academici verlaten het onderwijs, ondanks het feit dat zij van toegevoegde waarde kunnen zijn.”

Actieplan

BAB is bezig met het formuleren van een actieplan om de positionering van academische leerkrachten in het po te verbeteren. Daartoe voeren zij gesprekken met schoolbesturen, schoolleiders, lerarenopleidingen en andere belanghebbende partijen. Het actieplan wil ondersteunen dat academische leerkrachten zo worden ingezet, dat hun vaardigheden en kennis optimaal kunnen bijdragen aan (de ontwikkeling van) het onderwijs aan leerlingen in de eigen klas, op de school, binnen het bestuur of in de onderwijssector.

Een van de belangrijke actiepunten die al in een vergevorderd stadium is, is de ontwikkeling van de BAB Academy, een professionaliseringsprogramma voor academische leerkrachten. De presentatie van het Actieplan (en de opening van de BAB Academy) zal plaatsvinden op Vrijdag 13 september 2019, 16:00-17:30 uur (Utrecht).

Meer informatie op de BAB Website.

ELWIeR en Ecent als één STEM