Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Werkconferentie: Vakonderwijs en geletterdheid

Datum: 6 december 2019

Er moet een Leesoffensief komen! Dat vinden de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur. Daarvoor bestaan veel kansen in het onderwijs Nederlands, maar juist ook binnen de andere schoolvakken. In alle leergebieden gebruik je teksten immers met een duidelijke functie: het verwerven van kennis. En lezen is er ingebed in praten en schrijven over vakinhouden. Taal- en vakdocenten zoeken naar manieren om die kansen te realiseren onder de noemer van taalgericht vakonderwijs: vakonderwijs en de ontwikkeling van geletterdheid gaan hierin hand in hand.

Hoe scholen aan een taaloffensief in de vakken kunnen werken staat centraal op de werkconferentie van het Platform Taalgericht Vakonderwijs, met als thema Vakonderwijs en geletterdheid.

In aansprekende plenaire presentaties en workshops bespreken opleiders, leraren (in opleiding), taalcoördinatoren, onderzoekers uit het hele land hun ervaringen met vragen als:

  • wat is kenmerkend voor de taal van specifieke vakken en hoe onderwijs je dat?
  • wat is passende taalsteun in vakken en hoe kun je die leren geven?
  • hoe kan een vakleraar hierin samenwerken met collega’s?
  • welke rol speelt de schoolorganisatie c.q. het taalbeleid op school hierin?
  • hoe zet je een breed professionaliseringstraject op dat echt effect heeft in de klaspraktijk?
  • welke kansen biedt taalgericht vakonderwijs voor inclusief werken met nieuwkomers?

Bij een taalgerichte aanpak snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds biedt de vakleraar zijn leerlingen gerichte taalsteun waardoor zij beter toegang krijgen tot vakinhoud en denk- en werkwijzen van het vak: ‘zo zeggen we dat als biologen’ (vakdoelen). Anderzijds ontwikkelen de leerlingen samen met die vakspecifieke denk- en werkwijzen bepaalde taalvaardigheden die in een geletterde samenleving onontbeerlijk zijn. Ze leren complexe teksten over vakinhouden lezen en begrijpen en ze leren zich zowel mondeling als schriftelijk helder uit te drukken over allerlei onderwerpen die in het onderwijs (en de samenleving) aan bod komen.

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs ondersteunt al bijna twintig jaar de ontwikkeling en implementatie van een taalgerichte onderwijsaanpak in alle vakken. Daartoe ontwikkelt het platform materialen, en organiseert zij bijeenkomsten en werkconferenties waar scholen, opleidingen en onderzoekers elkaar ontmoeten. Kijk voor meer informatie op www.taalgerichtvakonderwijs.nl

ELWIeR en Ecent als één STEM