Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

ELWIeR onderzoeksgroep – 11 december 2019

De ELWIeR onderzoeksgroep bestaat uit een groep lerarenopleiders rekenen-wiskunde die tal van zaken die spelen op de lerarenopleiding basisonderwijs met betrekking tot het vak rekenen-wiskunde aanpakken door middel van het verrichten van praktijkonderzoek. De groep heeft een discussieomgeving op LinkedIn en komt zeven keer per studiejaar fysiek bij elkaar. Deze bijeenkomsten vinden telkens plaats op een andere opleiding. In het studiejaar 2019-2020 gaat het om:

De onderzoeksgroep heeft tijdens de bijeenkomsten op woensdag een ander karakter dan tijdens de bijeenkomsten op donderdag. De bijeenkomsten op donderdag worden voornamelijk gevuld met onderzoekspresentaties. Daarbij kan het gaan om onderzoekspresentaties van leden van de onderzoeksgroep, maar ook van onderzoekers van buiten de groep.
Tijdens de bijeenkomsten op woensdag gaan de deelnemers van de onderzoeksgroep zelf aan de slag. Typerende activiteiten tijdens deze bijeenkomsten zijn:

  • het analyseren van data uit de opleiding, zoals bijvoorbeeld het werk van studenten,
  • het discussiëren over een publicatie die mogelijk van belang is voor het vormgeven van het opleidingsonderwijs rekenen-wiskunde,
  • het gezamenlijk werken aan een voorstel voor onderzoek,
  • het formuleren van een standpunt rond actuele discussies over het reken-wiskundeonderwijs,
  • strategieën bedenken om rekenen-wiskunde beter op de kaart te krijgen binnen de opleiding.

Voor opleiders rekenen-wiskunde is het deelnemen aan de ELWIeR onderzoeksgroep een uitstekende professionaliseringsactiviteit. Ben je een opleider die graag wil meedoen of gewoon een keer wil meekijken:

ELWIeR en Ecent als één STEM