Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Hoofdrekenen in de Wiscat

De Wiscat wordt in het eerste studiejaar aan de pabo gemaakt door alle studenten, waarbij ze een minimale cesuur moeten behalen om hun rekenvaardigheidsniveau aan te tonen. De laatste tijd is er veel ophef over de rekentoetsen op de pabo en vraagt men zich af op het gewenste doel wel bereikt wordt. Een van de punten waarover gediscussieerd wordt is het hoofdrekengedeelte in de Wiscat. De eerste 15 opgaven moeten binnen een tijdsbestek van 15 minuten gemaakt worden. Hierbij mag geen gebruik gemaakt worden van kladpapier, waarop eventuele tussenstappen genoteerd kunnen worden. Aangezien de leerlingen in het basisonderwijs niet meer getoetst worden op rekenen zonder kladpapier, vragen wij ons af op dit wel in de Wiscat moet blijven.

Graag hoor ik hierover jullie mening en argumenten. Waarom zou het kladpapier al dan niet toegestaan moeten zijn tijdens het maken van de Wiscatopgaven?

Vanwege het afronden van dit onderzoek hoor ik graag voor 31 januari jullie reactie.

Maud de Koster, Maud.deKoster@cito.nl

ELWIeR en Ecent als één STEM