Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vacature vakexpert rekenen-wiskunde po (32 uur)

SLO is op zoek naar een vakexpert rekenen-wiskunde po (32 uur).
Wat ga je doen?
 • Samen met het onderwijsveld en andere experts ontwikkel je doelen, kaders, voorbeeldmaterialen en instrumenten voor het vakgebied, op landelijk, school- of klasniveau. Daarbij maak je gebruik van onderzoeksresultaten en beleidsrapporten.
 • Je zorgt ervoor dat betrokkenen binnen en buiten SLO gedurende het ontwikkelproces van elkaar kunnen leren, in nauwe samenwerking met relevante onderwijspartners.
 • Je volgt proactief de algemene ontwikkelingen op het gebied van rekenen-wiskunde en waardeert en duidt de potentie van deze ontwikkelingen voor het onderwijs en het curriculum.
 • Je agendeert het vakgebied door publicaties in vak- en beleidsbladen, lezingen en workshops.
 • Vanuit inhoudelijke expertise adviseer je onze opdrachtgever OCW en de strategische en ketenpartners van SLO op het vakgebied.
 • Leraren, schoolleiders en bestuurders met praktijkvragen adviseer je over het vakgebied en deze casuïstiek verbind je met landelijke ontwikkelingen.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een relevant netwerk, representeert SLO en draagt zo bij aan de positionering van SLO als nationaal expertisecentrum.
Wat verwachten we van je?

Je hebt:

 • een WO werk- en denkniveau, en je beschikt over een afgeronde WO-opleiding en relevante aanvullende opleidingen;
 • brede kennis en expertise op het gebied van rekenen-wiskunde en de doelgroepen die binnen het primair onderwijs worden bediend;
 • zicht op de ontwikkelingen rondom het vakgebied rekenen-wiskunde;
 • ruime ervaring met de onderwijspraktijk van het primair onderwijs en de aansluiting op de onderbouw voortgezet onderwijs, en je spreekt de taal van de school;
 • een relevant netwerk van experts op het vakgebied rekenen-wiskunde;
 • een helicopterview op onderwijs, die onder meer blijkt uit jouw visie op onderwijsbehoeften binnen het vakgebied.
Je bent:
 • sociaal ondernemend en je zoekt actief de samenwerking op, binnen en buiten de organisatie;
 • uitstekend mondeling en schriftelijk vaardig en je denkt en werkt systematisch en conceptueel;
 • ervaren in ontwikkel- en/of onderzoeksactiviteiten;
 • flexibel genoeg om te participeren in complexe projecten;
 • in staat om te opereren in een complex krachtenveld….< lees meer >

 

ELWIeR en Ecent als één STEM