Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Fred Goffree overleden

Op vrijdag 1 mei is onze oud-collega prof dr. Fred Goffree overleden. Fred heeft decennialang een belangrijk stempel gedrukt op de didactiek van rekenen-wiskunde, en dan vooral die van de pabo. Zijn boeken “Wiskunde & Didactiek” waren vanaf begin jaren tachtig de standaard op bijna elke pabo. Hij werkte achtereenvolgens bij de Rijkskweekschool Twente, bij het IOWO en SLO, en was als hoogleraar verbonden aan de UvA.

Al vroeg raakte Fred betrokken bij het denken over wat aanstaande leerkrachten moeten kennen en kunnen.

In 1967 leidde een initiatief vanuit de toenmalige Commissie Modernisering Leerplan Wiskunde tot het formeren van een projectteam (Edu Wijdeveld, Fred Goffree en Adri Treffers) dat de vernieuwing van het rekenonderwijs op de basisschool moest organiseren en begeleiden. Dit initiatief zou uitgroeien tot het Wiskobas project, waarin Fred betrokken was bij vele praktische publicaties, en waarover hij ook zijn proefschrift schreef: Leren onderwijzen met Wiskobas. Onderwijsontwikkelingsonderzoek Wiskunde & Didactiek op de Pedagogische Academie (1979).

Dit zou de rode draad blijven in zijn werk: concrete ondersteuning voor (aanstaande) leerkrachten basisonderwijs, en reflectie op leerlijnen en onderwijsdoelen. Ten tijde van het project Programmeren, Uitlijnen, Invullen en Kwaliteit (PUIK, 1992-1995) ontstond het belangrijke boek “Proeve van een nationaal programma rekenen-wiskunde & didactiek op de pabo”, geschreven door Fred en zijn collega’s.

We nemen afscheid van een belangrijk reken-wiskundedidacticus, en een aimabel mens.

Een overzicht van diverse publicaties van de hand van Fred Goffree.

ELWIeR en Ecent als één STEM