Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Reken-wiskundeonderwijs in coronatijd

Dit bericht graag delen met leraren basisonderwijs:

De overschakeling naar geheel of gedeeltelijk onderwijs op afstand heeft veel gevraagd (en vraagt nog steeds) veel van iedereen in Nederland die betrokken is bij het basisonderwijs. Als opleiders op het gebied van rekenen op de pabo willen wij in kaart brengen hoe scholen en leerkrachten dat hebben aangepakt op het gebied van rekenen, en wat we hiervan kunnen leren voor de toekomst. We hebben daarvoor een vragenlijst gemaakt; we hopen dat je ons wil helpen door deze (voor 17 juni) in te vullen. Dat duurt 10 tot 15 minuten.
Alvast hartelijk dank!

Vriendelijke groet,
Femke Keers (Hogeschool iPabo)
Loek Spitz (pabo HvA)
Jelle Brandsma (NHL Stenden)

ELWIeR en Ecent als één STEM