Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Webinar serie: Wiskunde onderwijzen op afstand

De US National Commission on Mathematics Instruction (USNC/MI) organiseert binnenkort onder de titel “Moving Forward in the Midst of a Pandemic: International Lessons for Math Teachers” een drietal webinars. Op donderdag 9 juli 2020 zal van 17:00 uur tot 18:00 uur via het videoconferentieprogramma “Zoom” het eerste webinar worden georganiseerd in deze serie. De spreker van het eerste webinar is professor Paul Drijvers van het Freudenthal Instituut van de Universiteit van Utrecht.

COVID-19 heeft het onderwijs drastisch beïnvloed. Scholen werden gesloten en wiskundeleraren stonden plots voor de uitdaging om op afstand en met behulp van digitale technologie een alternatieve onderwijspraktijk te ontwikkelen. Op welke manieren organiseerde men het afstandsonderwijs binnen het secundaire wiskundeonderwijs? Om dit te achterhalen, werd er onlangs een enquête gehouden in Vlaanderen, Duitsland en Nederland. Die enquête richtte zich op onderwijspraktijken, geloofsovertuigingen en op didactiek en beoordeling. Prof. Paul Drijvers zal in zijn voordracht de eerste voorlopige bevindingen samenvatten en reflecteren op de betekenis van die bevindingen voor wiskundeleraren.

Inschrijven
Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving. Volg deze link om u voor het webinar in te schrijven.

De volgende webinars
Na het webinar van 9 juli volgen er in de serie “Math@Distance: distance mathematics teaching during COVID-19 lockdown” nog twee webinars. Op donderdag 16 juli 2020 zal Talli Nachlieli spreken. Talli Nachlieli is hoofd van het Mathematics Education Department Levinsky College of Education in Israel. Op donderdag 23 juli 2020 spreekt daarna Salomé Martinez, directeur van het Laboratory of Mathematical Education van de Universiteit van Chili.

ELWIeR en Ecent als één STEM