Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Gezocht: basisscholen i.v.m. Europees initiatief ‘creativiteit en rekenen-wiskunde’


CReativity In Mathematics Education

Op weg naar een Europees project

Gezocht : basisscholen met creativiteit

Aanleiding voor dit project Crime

Er worden hoge eisen gesteld aan het reken-onderwijs op de basisschool

De samenleving wordt steeds complexer, digitaler, globaler. Hoe worden kinderen op de basisschool daarop voorbereid? De 21st century skills benoemen belangrijke vaardigheden. In de plannen van curriculum.nu is veel aandacht voor hogere orde denk- en handelwijzen, maar hoe geef je als leerkracht gestalte aan toekomstgericht reken-wiskundeles? Dat is ingewikkelder dan basisvaardigheden automatiseren. Hoe zorg je ervoor dat je leerlingen een wiskundige attitude ontwikkelen? Dat ze wiskundig leren redeneren, verklaren, denken, kennis construeren, kennis toepassen in nieuwe reken-wiskundige situaties? Problemen oplossen? Kortom hoe organiseer je als leerkracht creatief denken in de reken-wiskundeles?

Crime combineert professionalisering en onderzoek

Onderzoekers en opleiders van reken-wiskundeonderwijs op verschillende hogescholen horen de noodkreet van basisschoolleerkrachten en willen graag samen met hen aan de slag. Zij bedachten het CRIME-Project (CReativity In Mathematics Education) en gaan hiervoor een subsidie aanvragen. Als deze wordt toegekend gaan deelnemende basisschoolleerkrachten samen met onderzoekers en opleiders op zoek naar didactisch handelen, tools en materialen, gericht op creatief denken in de reken-wiskundeles. Ze buigen zich gezamenlijk over twee onderzoeks¬vragen:

  1. Hoe realiseer je creatief wiskundig denken bij kinderen?
  2. Hoe leren leraren dit realiseren?

We leren van en onderzoeken met elkaar. De plannen die we ontwikkelen moeten laagdrempelig zijn, zonder veel moeite in te passen in de gebruikelijke gang van zaken in de rekenles, passen in de zone van de naaste ontwikkeling van de leerkrachten en de leerlingen. Want alleen dan is het vol te houden. Scholen kunnen één of meer leerkrachten aan het project laten deelnemen. Bijvoorbeeld het ontwikkelteam dat verantwoordelijk is voor de innovatie van reken-wiskundeonderwijs. De deelnemers stimuleren hun collega’s om dingen in hun lessen uit te proberen.

Praktische informatie

Het kernteam dat gaat deelnemen krijgt elke zes weken een professionaliseringsmiddag over creatief-wiskundig denken onder leiding van een pabodocent rekenen-wiskunde van een hogeschool uit de buurt. Tijdens de middagen worden kennis, ervaringen en ontwikkelideeën uitgewisseld en plannen gemaakt voor wat de deelnemers en hun collega’s in de komende periode gaan uitproberen in de rekenles. Er is veel ruimte om het project te laten aansluiten bij de eigen ontwikkeldoelen en professionaliseringsbehoefte van de school. De leden van het kernteam van de school die gaan deelnemen krijgen de helft van de tijd die nodig is bekostigd vanuit het project, de andere helft moet de school zelf bijdragen. Deelname moet dus door de school gedragen worden. De professionaliseringsperiode duurt ongeveer een schooljaar. Als de subsidieaanvraag gehonoreerd wordt, kan de eerste groep basisscholen in de loop van het schooljaar ’21- ’22 van start. De tweede groep start aansluitend in ’22 – ’23.

Contact

Als jullie school wil deelnemen, geef je dan uiterlijk 1 oktober 2020 op bij Marjolein Kool, marjolein.kool@hu.nl Met haar kunnen jullie ook contact opnemen voor vragen en aanvullende informatie. Vermeld bij de aanmelding ook wat jullie professionaliseringsdoel is. Waar hebben jullie behoefte aan? Waar worstelen jullie mee? Wanneer zou voor jullie school het project geslaagd zijn?

ELWIeR en Ecent als één STEM