Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Minds-On – Natuur- en Techniekonderwijs verdiepen met interactieve digitale diagrammen

Minds-On

Natuur en Techniekonderwijs verdiepen met interactieve digitale diagrammen

Zoeken naar de koppeling tussen hands-on en minds-on

Om leerlingen te ondersteunen bij het maken van de koppeling tussen de experimenten en de bijbehorende concepten en denkwijzen, is een nieuw didactisch instrument ontwikkeld in de vorm van lessen met digitale interactieve diagrammen. Minds-On is een samenwerkingsverband van 20 basisscholen in de regio Amsterdam-Noord Holland, het Lectoraat Didactiek van de Bètavakken van de Hogeschool van Amsterdam en het lectoraat Wetenschap en Technologie van de Hogeschool IPABO.

Vier lessen

Er zijn tot nu toe vier lessen ontwikkeld rond verschillende onderwerpen en denkwijzen:

  • Seizoenen (causaliteit)
  • Geluid (causaliteit)
  • Verbindingsvoorwerpen en dieren (classificeren)
  • De fiets (systeemdenken)

Voorbeelden van interactieve Minds-On-diagrammen

De interactieve diagrammen zijn tijdens het ontwikkelproces uitgebreid getest in de praktijk; in de periode ’20-’22 namen in totaal ruim 500 groep 7/8-leerlingen en hun leerkrachten deel aan het project. Onderzoek bestond uit het afnemen van pre/posttoetsen, tevredenheidsenquêtes en interviews, het uitvoeren van gedragsobservaties en het analyseren van software-logdata.

Leerlingen bleken met behulp van de lessen een groot deel van de aangeboden concepten en denkwijzen aan te leren (Holt et al., submitted; Van Eijck et al., submitted; Louman & van Eijck, 2022). Leerkrachten gaven aan dat de lessen hen ondersteunden bij het geven van W&T‐onderwijs. Ook bieden de lessen mogelijkheden tot differentiatie door bijvoorbeeld zwakkere leerlingen extra te begeleiden. Vervolgonderzoek zal zich richten op de mogelijkheden die de interactieve diagrammen bieden voor de ontwikkeling van taalvaardigheden bij W&T.

Verwijzingen
Literatuur
  • Holt, J., Spitz, L., Van Eijck, T., Louman, E., Ouchchahd, A., Pijls, M., Bouwer, A., Sprinkhuizen, M., Hotze, A., Bredeweg, B.. Minds-On: the design of an interactive diagram to support scientific reasoning in hands-on science lessons in primary education. Journal of Science Education and Technology. Submitted.
  • Van Eijck, T., Bredeweg, B., Holt, J., Spitz, L., Louman, E., Ouchchahd, A., Pijls, M., Bouwer, A., Sprinkhuizen, M., Hotze, A.. Deepening science education in primary education with interactive diagrams. Submitted.
  • Louman, E. & Van Eijck, T.. Leren redeneren. Didactief — Jaargang 52 (december 2022), nr. 10.

ELWIeR en Ecent als één STEM