Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Stimuleren van schoolse taalvaardigheid bij rekenen

Proefschrift

Dokter, N. (2021). Stimuleren van schoolse taalvaardigheid bij rekenen.

Tilburg University

27 januari 2021

Samenvatting

Op school wordt taal anders gebruikt dan thuis. Om bepaalde inhouden uit te leggen gebruiken leraren daarvoor de taal die het beste hierbij past: schooltaal*. Leerlingen die de schooltaal beter beheersen, presteren ook beter. Leraren spelen dan ook een cruciale rol bij het stimuleren van de schooltaalvaardigheid van hun leerlingen. Daarom heeft Nanke Dokter van Fontys Hogeschool Kind en Educatie in haar proefschrift onderzocht hoe schooltaalstimulerend gedrag tot uiting kwam in de rekeninstructie in groep 3 en 4 van het basisonderwijs. Daarnaast onderzocht ze hoe schooltaalstimulerend gedrag het beste aan pabostudenten kan worden aangeleerd. Eén van de resultaten is het opleveren van de website www.lesinschooltaal.nl met filmpjes en lesmateriaal om het gebruik van schooltaal te stimuleren

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM