Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Co-Teach

Project

co-teach.nl

Co-Teach Informatica is een pilotproject waarin scholen het eindexamenvak informatica kunnen aanbieden door een combinatie van projectonderwijs door IT-professionals en een online leerlijn – ook wanneer een school (nog) geen informaticaleraar in dienst heeft.

Het project is ook bedoeld voor scholen die binnenkort geen informaticaleraar meer hebben doordat deze met pensioen gaat, evenals scholen die wel een bevoegd docent hebben en graag professionals de klas in zouden halen.

  • Ivar Troost, Universiteit Utrecht
  • Ingrid Breymann, Universiteit Twente
  • Felienne Hermans, VU
  • Berenice Michels
  • Jos Tolboom, SLO

ELWIeR en Ecent als één STEM