Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Co-Teach

Project co-teach.nl

Project

Het programma Co-Teach Informatica maakt informatica-onderwijs mogelijk op scholen die niet over een bevoegde docent beschikken. Dat gebeurt door anders-bevoegde docenten van de school, die begeleid worden door een vakdidacticus informatica.

Team

Co-Teach Informatica wordt verzorgd door een team van mensen uit de Universiteit Utrecht (als penvoerder), de Universiteit Twente en de TU Delft, in samenwerking met de Universiteiten van Nederland, VO-raad, NLdigital, SLO, Deloitte en vakvereniging i&i. Meer informatie over het team is te vinden op Co-Teach Informatica | Het team.

Artikel 2023, VO Magazine

Het tijdschrift VO Magazine geeft met een artikel in zijn nummer van december 2023 een goed inzicht in de opzet en de stand van zaken van het programma.

ELWIeR en Ecent als één STEM