Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Verdiepingscursus opleiders rekenen-wiskunde 2021-2022

Bent u opleider rekenen-wiskunde aan een lerarenopleiding basisonderwijs en heeft u behoefte aan gerichte ondersteuning en scholing op het gebied van het reken-wiskundeopleidingsonderwijs, dan is de ‘verdiepingscursus (beginnende) opleiders rekenen-wiskunde’ er voor u. Binnen deze cursus bieden we u de mogelijkheid om te groeien in uw beroep onder leiding van expertcollega’s. De cursus biedt zicht op reken-wiskundedidactiek in de basisschool en op de opleiding, legt de link tussen beide en stelt uw opleidingspraktijk centraal. De afronding van de cursus bestaat uit een praktijkonderzoek dat u op uw eigen opleiding uitvoert.

Inhoud en opzet

In het eerste cursusjaar wordt in de bijeenkomsten afwisselend het perspectief van de basisschool en dat van de lerarenopleiding gekozen en worden deze perspectieven met elkaar verbonden. In de bijeenkomsten komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

 • theorie reken-wiskundeonderwijs
 • verschillende visies op reken-wiskundeonderwijs
 • professionele gecijferdheid
 • historie reken-wiskundeonderwijs in Nederland en internationaal
 • ontwikkelen wiskundige attitude
 • doelen voor rekenen-wiskunde
 • reken-wiskundemethodes voor de basisschool
 • opleidingsmateriaal rekenen-wiskunde voor de lerarenopleiding
 • leerlijnen rekenen-wiskunde
 • hogere orde vaardigheden in het reken-wiskundeonderwijs
 • toetsen van rekenen-wiskunde
 • differentiatie in het reken-wiskundeonderwijs

We sluiten het eerste cursusjaar af met een symposium waar cursisten de opbrengst van hun werk binnen de cursus presenteren.

In het tweede cursusjaar verrichten cursisten een praktijkonderzoek binnen de eigen opleiding. Vanuit de cursus wordt dit praktijkonderzoek begeleid. Cursusbijeenkomsten vormen begeleidingsmomenten en bieden gelegenheid om ervaringen binnen het praktijkonderzoek uit te wisselen.

Afsluiting

De cursist sluit de cursus af met een presentatie van het praktijkonderzoek.

Organisatie

 • cursuslocaties: Hogeschool iPabo, Marnix Academie, Hogeschool Utrecht
 • cursusdata in het eerste jaar: vrijdag 24 september 2021; vrijdag 19 november 2021; vrijdag 11 februari 2022; vrijdag 1 april 2022; vrijdag 10 juni 2022
 • contacttijd: 10 studiedagen (10-16 uur, inclusief lunch), 5 in studiejaar 2020-2021, 5 in studiejaar 2021-2022
 • studielast: 160 uur (80 uur per jaar)
 • zelfstudie: 100 uur (10 uur per bijeenkomst)
 • aanmelding voor 1 juli bij Els Olthof, e.olthof@ipabo.nl.
 • kosten: €1795 per deelnemer (voor twee cursusjaren)
 • minimaal 15 deelnemers

Informatie

Ronald Keijzer, lector rekenen-wiskunde, r.keijzer@ipabo.nl

ELWIeR en Ecent als één STEM