Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vacature – UD Wiskundedidactiek – (0,8 – 1,0 fte)

Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Als universitair docent werk je mee aan de kerntaken van de leerstoelgroep: onderzoek, onderwijs en outreach.

Je werkt mee aan en initieert zelf vakdidactisch onderzoek dat aansluit bij de lijnen van het FI onderzoeksprogramma 2021-2026, maar ook een eigen karakter heeft.

Je onderwijstaken bestaan met name uit het samen doorontwikkelen en uitvoeren van cursussen in het masterprogramma Science Education and Communication, en/of in het serviceonderwijs. Daarnaast ga je masterstudenten en promovendi begeleiden. De outreach-activiteiten richten zich op het gehele onderwijsveld van primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Denk bijvoorbeeld aan regionale en nationale disseminatie- en professionaliseringsactiviteiten, of een rol in de organisatie van docentenconferenties of wiskundewedstrijden.

Als je vragen hebt over deze functie, stel ze gerust aan Paul Drijvers 

ELWIeR en Ecent als één STEM