Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Quality and impact of practice-oriented educational research

Op woensdag 2 juni 2021 om 12:15 verdedigt Suzanne Groothuijsen haar proefschrift “Quality and impact of practice-oriented educational research”.Universiteit Utrecht – Freudenthal Institute – Scientific Library, nr. 107. Groothuijsen (2021)

De verdediging zal plaatsvinden in het Academiegebouw te Utrecht, maar zoals het er nu naar uitziet met weinig tot geen publiek in de zaal.

Wel zal de verdediging te volgen zijn via een livestream.

In het promotieonderzoek staan kwaliteit en impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek centraal. Hierin komen de volgende vier onderwerpen aan de orde:

  1. Kwaliteitseisen aan praktijkgericht onderwijsonderzoek vanuit perspectief van docentonderzoekers;
  2. Conceptualisering van het begrip impact in drie dimensies: scope, aard en verloop;
  3. Relatie tussen behaalde impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek en karakteristieken van de onderzoeken;
  4. Samenhang tussen kwaliteit en impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek

ELWIeR en Ecent als één STEM