Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Quality and impact of practice-oriented educational research

Quality and impact of practice-oriented educational research

Proefschrift Suzanne Groothuijsen

Woensdag 2 juni 2021, Academiegebouw te Utrecht

In het promotieonderzoek staan kwaliteit en impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek centraal. Hierin komen de volgende vier onderwerpen aan de orde:

  1. Kwaliteitseisen aan praktijkgericht onderwijsonderzoek vanuit perspectief van docentonderzoekers;
  2. Conceptualisering van het begrip impact in drie dimensies: scope, aard en verloop;
  3. Relatie tussen behaalde impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek en karakteristieken van de onderzoeken;
  4. Samenhang tussen kwaliteit en impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek

Verwijzingen

  • Groothuijsen, S. E. A. (2021). Quality and impact of practice-oriented educational research (PDF), Faculty of Sciences, Freudenthal Institute. Utrecht: Utrecht University.

ELWIeR en Ecent als één STEM