Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Nieuw taalkader ‘De taalcompetente leraar’

Leraren hebben verschillende rollen en taken. Ze staan voor de klas, hebben contact met collega’s en ouders, en leren ook nog zelf. Bij alles wat ze doen, maken ze gebruik van taal. Van hen wordt dan ook verwacht dat zij taalvaardig zijn én dat ze bijdragen aan de taalontwikkeling van hun leerlingen. Maar wat betekent dat precies? Het nieuwe referentiekader ‘De taalcompetente leraar’ dat door de Taalunie opgesteld werd, brengt helderheid.

Bericht januari 2021 Taalunie

Verwijzingen

  • Bericht januari 2021 Taalunie
  • Vanhooren, S. and Wulftange, L. (Eds.). (2020). De taalcompetente leraar. Een referentiekader voor taalcompetenties van leraren in Nederland en Vlaanderen (PDF). Den Haag: Taalunie.

ELWIeR en Ecent als één STEM