Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Verdiepende Vakdidactiek voor lerarenopleiders wiskunde 2021-2022

Vakdidactische bekwaamheid is onderdeel van de kennis en kunde waarover wiskundeleraren dienen te beschikken. Daarmee is vakdidactiek een belangrijk onderdeel van de lerarenopleiding wiskunde. Lerarenopleiders staan daarbij voor een dubbele uitdaging: enerzijds het onderhouden en verdiepen van de eigen vakdidactische kennis en anderzijds het ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van onderwijs in wiskundedidactiek. Over deze twee uitdagingen gaat deze cursus. 

De cursus heeft een dubbel doel: het verdiepen en actualiseren van de eigen vakdidactische kennis, en het zoeken – samen met andere deelnemers – naar manieren om deze kennis in te zetten voor het verbeteren van de cursussen wiskundedidactiek aan de eigen opleiding.

Enkele reacties van deelnemers van 2020-2021:

‘Interessante thema’s, goede afwisseling in werkvormen, mooi voorbeeld voor digitaal lesgeven.’

‘Kennis over de dubbele bodem in de lerarenopleiding is weer opgefrist en aangevuld.’

Programma

In elke bijeenkomst staat een domein centraal (algebra, analyse, meetkunde, statistiek, rekenen) en een overstijgend vakdidactisch thema (object-vorming, symbol sense, embodimentliteracy, …). Hiermee kent elke bijeenkomst een theoretische component, waarin bijvoorbeeld “klassiekers” uit de wetenschappelijke literatuur worden besproken en recentere ontwikkelingen aan de orde komen, en een praktische component die de toepassing hiervan in het eigen didactiekonderwijs betreft. Daarnaast is er ruimte voor onderwerpen die de deelnemers inbrengen. 

Tussen de bijeenkomsten werk je aan opdrachten gericht op de verdieping en actualisering van je kennis van vakdidactiek en de invloed die dat kan hebben op je eigen vakdidactische cursussen. Reken op een tijdsbesteding van 4 uur per week gedurende de looptijd van de cursus, ook in weken dat er geen bijeenkomst is.

De cursus zal worden verzorgd door Paul Drijvers (UU) en Theo van den Bogaart (HU). 

Doelgroep

Lerarenopleiders Wiskunde (bachelor en master)

Data en tijden

De cursus vindt plaats op:

  • Vrijdag 17 september 2021 van 14:30 – 17:00 uur 
  • Vrijdag 8 oktober 2021 van 14:30 – 17:00 uur 
  • Vrijdag 12 november 2021 van 14:30 – 17:00 uur  
  • Vrijdag 10 december 2021 van 14:30 – 17:00 uur 
  • Vrijdag 14 januari 2022 van 14:30 – 17:00 uur 

Praktische informatie

  • Data: Vrijdag 17 september 2021, vrijdag 8 oktober 2021, vrijdag 12 november 2021, vrijdag 10 december 2021, vrijdag 14 januari 2022
  • Locatie: Online
  • Partnerschap: Open
  • Prijs: 3 U-points voor deelnemers van onze partnerscholen en € 225,- voor externen

Inschrijven

Je kan je inschrijven via dit formulier.

Als je een partnerschooldocent bent die zich gratis of o.b.v. U-Points heeft aangemeld, dan kan U-Talent een no show fee van 25 euro aan je school berekenen, als je zonder afmelding niet aanwezig bent, of als je je 10 of minder werkdagen voor aanvang van de activiteit afmeldt en geen vervanger stuurt. Dit geldt ook voor online bijeenkomsten…<< lees verder >>

 

ELWIeR en Ecent als één STEM