Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Onderwijs meets Onderzoek in maart 2022 (en op 24-9 a.s. vieren we 10 jaar PWN)

Platform_Wiskunde_Nederland
Symposium 10 jaar PWN

Locatie CWI – Science Park 123, Amsterdam

Op 24 september 2021 wordt een symposium georganiseerd om 10 jaar Platform Wiskunde Nederland te markeren.

  • Openingslezing Nira Chamberlain (IMA, UK): The mathematics that can stop an AI Apocalypse
  • Casper Alberts (Univ. Groning.) – De toekomst van het statistiekonderwijs
  • Stefaan Vaes (Leuven) – Operatoren-algebra
  • Alex Rinnooy Kan – wiskundig onderzoek, bruggen naar maatschappij en industrie
  • Giovanni Samaey – Platform Wiskunde Vlaanderen
  • Aanbieding boekje 10 jaar PWN

Verplaatsing ‘Onderzoek meets onderwijs’

Deze conferentie is verplaatst naar 11 maart 2022, wordt vervolgd.

Regelmatig organiseren NVvW, het Freudenthal Instituut en SLO, in samenwerking met het Nederlands Mathematics Congres, de conferentie ‘Onderwijs meets Onderzoek’.
Tijdens Onderwijs meets Onderzoek gaan wiskundeleraren en onderzoekers van wiskundeonderwijs met elkaar in gesprek over de vraag wat onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek voor elkaar kunnen betekenen.

Voor wiskundedocenten wordt met deze conferentie duidelijker welke wetenschappelijke kennis over wiskundeonderwijs zij in hun praktijk kunnen benutten. Onderzoekers van wiskundeonderwijs krijgen een beter beeld van de problemen in de praktijk van het wiskundeonderwijs die om een onderzoeksmatige oplossing vragen.

Deelnemers aan de conferentie mogen zelf een probleem in het wiskundeonderwijs formuleren waarvoor een onderzoek gewenst lijkt.

ELWIeR en Ecent als één STEM