Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Haakje openen x plus 2 haakje sluiten kwadraat. Hoe lastig het is om (x + 2)² in braille te lezen

Jaspers, A. (2021). Haakje openen x plus 2 haakje sluiten kwadraat. Hoe lastig het is om (x + 2)² in braille te lezen (PDF)

PWN Wiskunde Actueel(10)

Braillelezers hebben grote moeite om wiskunde op eindexamenniveau middelbare school en hoger te leren. Dat komt onder andere omdat formules visueel makkelijker te begrijpen zijn, en door onvoldoende specifieke kennis bij hun leraren. Annemiek van Leendert onderzocht hoe dit beter kan.

Leerlingen die het met de paplepel is ingegoten staan er nooit bij stil, maar onze notatie van rekenkundige en wiskundige uitdrukkingen is een vrij modern verschijnsel. Zaken als de deelstreep, de exponent of het wortelteken bestonden in de Middeleeuwen nog niet. Het voordeel van zulke notatie is dat ze een grafische structuur aanbrengen in formules. En die is recursief: teller, noemer of exponenten kunnen zelf ook weer een breuk zijn; onder een wortelteken kan weer een formule met breuken, exponenten en worteltekens staan.

Ingewikkelde formules vormen daarom tweedimensionale structuren waarin functionele onderdelen visueel makkelijk te onderscheiden zijn, net als hun hïerarchie. Sommige formules, zoals kettingbreuken of oneindige reeksen, vertonen zelfs een zekere abstracte schoonheid.

ELWIeR en Ecent als één STEM