Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Gecijferdheid telt mee! (landelijke dag, 30 maart 2022)

Vanuit het lectoraat gecijferdheid van de HU (in samenspraak met het rekencollectief mbo) is het plan opgevat een aparte conferentie te organiseren rond het thema ‘gecijferdheid als basisvaardigheid’.

Het programma bestaat uit:

  • Interessante lezingen en workshops van o.a. HU, Bibliotheek Oostland, DOK Delft en Bibliotheek AanZet;
  • Lancering van de inspiratiebox Rekenen-Gecijferdheid: verzameling van recente literatuur, goede voorbeelden, praktische handvatten;
  • Uitwisseling en kennisdeling met diverse stakeholders waaronder taal(huis)coördinatoren, bibliotheken, aanbieders en beleidsmakers.

De conferentie richt zich op uitvoerende docenten/vrijwilligers, dienstverlenende instellingen, bedrijfsleven, lokale, regionale en landelijke beleidsmakers en beslissers, en onderzoekers/ontwikkelaars op het gebied van gecijferdheid als basisvaardigheid: nieuwste inzichten, resultaten van onderzoek, good practices, nieuw materiaal, bewustwording.

Meer informatie en inschrijven

ELWIeR en Ecent als één STEM