Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Gecijferdheid telt mee!

Gecijferdheid telt mee: website gecijferdheidteltmee

Jaarlijkse conferentie (nationaal, regionaal en lokaal) voor het op de kaart zetten van ‘gecijferdheid’ voor volwassenen.

Save the date : 26 maart 2024

Algemeen

Binnen het project wordt onderzoek gedaan, wordt een jaarlijkse landelijke conferentie georganiseerd en wordt praktisch materiaal verzameld voor volwasseneneducatie.

Situaties waarin gecijferdheid een rol speelt

In 2022 is een project uitgevoerd waarin men op zoek ging naar situaties waarin volwassenen een mate van ‘gecijferdheid’ moeten hebben om zich te redden. Gecijferdheid-telt-mee publiceert hierover.

In 2022-2023 wordt maandelijks een nieuwe situatie gepubliceerd.

Ga naar alle voorbeelden.

Verder lezen over het achterliggende onderzoek: Boels, L., Hoogland, K., Jonker, V., Kleine Deters, B., & Wijers, M. (2022). Het interpreteren en begrijpen van hedendaagse informatiebronnen. Hogeschool Utrecht.

Vanuit het lectoraat gecijferdheid van de HU (in samenspraak met het rekencollectief mbo) is het plan opgevat een aparte conferentie te organiseren rond het thema ‘gecijferdheid als basisvaardigheid’.

De eerste versie werd uitgevoerd op 29 maart 2022.

Het programma bestond uit:

  • Interessante lezingen en workshops van o.a. HU, Bibliotheek Oostland, DOK Delft en Bibliotheek AanZet;
  • Lancering van de inspiratiebox Rekenen-Gecijferdheid: verzameling van recente literatuur, goede voorbeelden, praktische handvatten;
  • Uitwisseling en kennisdeling met diverse stakeholders waaronder taal(huis)coördinatoren, bibliotheken, aanbieders en beleidsmakers.

De conferentie richt zich op uitvoerende docenten/vrijwilligers, dienstverlenende instellingen, bedrijfsleven, lokale, regionale en landelijke beleidsmakers en beslissers, en onderzoekers/ontwikkelaars op het gebied van gecijferdheid als basisvaardigheid: nieuwste inzichten, resultaten van onderzoek, good practices, nieuw materiaal, bewustwording.

De website Gecijferdheid telt mee is een initiatief van Hogeschool Utrecht, ProBiblio, Bibliotheek AanZet, DOK Delft en Bibliotheek Oostland.

Het idee is dat dit een soort ‘inspiratiebox’ oplevert voor Rekenen-wiskunde-gecijferdheid en dat het praktische handvatten biedt om bewustwording te creëren, deskundigheid te bevorderen en onderzoek te delen over gecijferdheid.

ELWIeR en Ecent als één STEM