Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Samenwerking vakdidactiek rekenen-wiskunde (en achterliggende doelen), nieuwe initiatieven

Samenwerking vakdidactiek rekenen-wiskunde
(en achterliggende doelen)

Donderdag 20 januari 2022, 11:00-12:00

Online (in de tijd die vrijgevallen is omdat de Panama Conferentie is verschoven)

Op deze 20 januari 2022 komen we (online) bij elkaar met enkele direct betrokkenen om uit te wisselen over actuele ontwikkelingen zoals NPO (en de invulling van ‘evidence-based’ werken) en kabinetsbeleid (en de invulling van het begrip basisvaardigheden r/w). In beide gevallen kunnen wij een stevige bijdrage leveren aan hoe die ontwikkelingen zouden moeten uitpakken voor onderzoek, opleiding en ontwikkeling w.b. vakdidactiek rekenen-wiskunde/gecijferdheid, inclusief heldere verbindingen met andere begrippen zoals onderzoekend leren, ‘socio-scientific issues’ e.d.

Het doel van deze bijeenkomst is om ‘nieuwe initiatieven’ aan elkaar duidelijk maken, opdat we een vruchtbare samenwerking hebben.

Initiatief 1 – WvM WvM ziet graag dat er systematische en heldere toelichting op kernbegrippen uit de vakdidactiek rekenen-wiskunde beschikbaar is.
Concreet zou dit kunnen leiden tot berichten/blogs op ELWIeR (eens in de zes weken?) waarin deze begrippen uit de vakdidactiek rekenen/wiskunde voorzien worden van een goede toelichting en bijbehorende verwijzingen (nationaal en internationaal).

Primaire doelgroep is dan de lerarenopleider en vakexpert R/W, maar omdat het op een openbare website wordt gezet kan ook een breder publiek meekijken.

Toelichting door Koeno Gravemeijer

Initiatief 2 – SLO Nadere reflectie op ‘basisvaardigheden’ rekenen/wiskunde is nodig. Neem nu “Jezelf kunnen redden in de hedendaagse maatschappij” als kernvaardigheid. SLO actualiseert graag in dit licht de doelen/bedoelingen van het reken-wiskunde-onderwijs.

Toelichting door Suzanne Sjoers

Initiatief 3 – ELWIeR De Covid pandemie heeft ons geleerd dat we anders met onze werktijd om kunnen gaan, bijv. op het gebied van webinars. We willen graag gezamenlijke webinars door het jaar heen aanbieden, over vakdidactiek rekenen/wiskunde, goed te gebruiken binnen opleiding, curriculum-vernieuwing, e.d.

We doen momenteel al ervaring op bij de ‘masterclasses’ van de NRCD. Overigens zou dit initiatief prima samen kunnen gaan met initiatief 1.

Toelichting door Vincent Jonker

In deze vergadering reageren we op deze initiatieven, en is er ruimte voor andere ideeen om de nationale samenwerking op het gebied van de didactiek rekenen/wiskunde (en achterliggende doelen) te versterken en te verrijken.

ELWIeR en Ecent als één STEM