Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Bewijs of iets werkt – Hoe om te gaan met uitkomsten uit onderzoek

Een dossier in opbouw

Over Evidence-based en Evidence-informed.

Waarom dit dossier over ‘bewijs’?

Het is belangrijk om gebruik te maken van wetenschappelijk inzicht in ‘hoe dingen werken’ en dat gebeurt ook. De invloeden van onderzoek naar goed/effectief onderwijs zien we terug in methodes, in (na)scholing en in schoolorganisatie. En het klinkt alleszins logisch om daarbij ‘evidence based’ te werk te gaan; het schrijft leraren voor om alleen ‘bewezen effectieve lesmethoden’ te gebruiken en slaat zo een mooie brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de onderwijspraktijk.

In de praktijk blijkt dit model in het onderwijs echter te mager, omdat docenten in dit model geacht worden zonder nadenken uit te voeren wat onderzoek heeft bewezen. Daarom is het model ‘Evidence informed’ beter. Daarin zal de docent eigen kennis en ervaring toevoegen en kritisch blijven op wat het onderzoek aanreikt w.b. effectiviteit en de eigen, lokale situatie. In de aanpak van ‘evidence informed’ werken zijn aspecten van ‘praktijk-gericht onderzoek’ terug te vinden.

In de ‘wet van Donald Campbell’, psycholoog en sociaal wetenschapper die werkte aan de specifieke onderzoeksmethodologie voor wetenschappelijke en openbare beleidsbeoordeling (friwiki) lezen we het volgende: “Hoe meer een kwantitatieve sociale indicator wordt gebruikt als een hulpmiddel bij het nemen van beslissingen in sociaal beleid, hoe groter de kans dat deze indicator wordt gemanipuleerd en als een verstorende factor fungeert, waardoor de sociale processen die hij zou moeten controleren, worden verstoord.”

Verwijzingen

  • Bakker, A. (2021). De onzin van effectgroottes in effectief gebleken interventies (PDF) Wiskunde-Brief(889 (23 mei 2021))
  • Bruin-Muurling en Keijzer (2022). Focus op ‘evidence based’ dreigt onderwijs te verarmen. https://www.scienceguide.nl/2022/04/focus-op-evidence-based-dreigt-onderwijs-te-verarmen/
  • Gravemeijer, K. P. E. and Kirschner, P. (2007). Naar meer evidence-based onderwijs? (PDF) Pedagogische Studiën, 84, 463-472. .
  • Reynolds, D., Kelly, A., Harris, A., Jones, M., Adams, D., Miao, Z. and Bokhove, C. (2020). Extending educational effectiveness: A critical review of research approaches in International Effectiveness Research, and proposals to improve them (PDF). In J. Hall, A. Lindorff and P. Sammons (Eds.), International Perspectives in Educational Effectiveness Research (pp. 121-145): Springer.

ELWIeR en Ecent als één STEM