Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Curriculum intentions, proefschrift Maarten Pieters

Maarten Pieters, SLO

Proefschrift

De rol van curriculumintenties, met als casus natuurkunde-didactiek

Verdediging: 25 april 2022

Pieters, M.L.M. (2022). Between written and enacted: Curriculum development as propagation of memes. An ecological-evolutionary perspective on fifty years of curriculum development for upper secondary physics education in the Netherlands.

Utrecht University, Utrecht.

FI Scientific Library 114

Abstract

This study examines to what extent current teachers’ enacted curricula reflect key ideas, called curriculum intentions, from renewals in several past decades. It also explores what factors may have facilitated these intentions to be expressed in enacted curricula. This perspective is inspired by ecology and evolution theory, and investigates curriculum intentions as memes, which can be expressed in both written and enacted curricula over decades.
Case of the study is upper general secondary physics education in the Netherlands since 1970. In interviews, teachers indicate to express most of the renewals’ intentions investigated. Professional development, a resource-rich environment, and mobility between roles of stakeholders appear as increasing the “infection rate” for curriculum intentions between teachers and developers.

Enkele aanbevelingen n.a.v. dit onderzoek

  1. Wees duidelijk over de strategische ideeën, staar je niet blind op uitwerkingen uit de ontwikkeljaren. Die uitwerkingen kunnen afschrikken, terwijl zij die het betreft – leraren bijvoorbeeld – voor de achterliggende ideeën best sympathie kunnen hebben. Zorg voor ruimte om nieuwe ideeën in de eigen onderwijsstijl vorm te geven.
  2. Neem inhoudelijke ideeën – het wat – in de examenprogramma’s op en zorg dat de belangrijkste inhoudelijke vernieuwingen een plaats in het centraal-examengedeelte krijgen.
    Schoolexamenonderwerpen krijgen het geheid moeilijk in de strijd om de schaarse uren.
  3. Zorg dat didactische ideeën – het hoe – in kleine en veilige voorbeelden uitgewerkt zijn, richt je op de zone van naaste ontwikkeling van leraren, houd rekening met hun ervaring en de randvoorwaarden waarbinnen ze moeten werken. Én zorg dat die ideeën goed bekend zijn bij opleiders en bij begeleiders van professionele leergemeenschappen. (Hun effect komt in de studie van Pieters duidelijk naar voren.)
  4. Faciliteer de uitwerking van ontwikkeling door leraren zelf met tijd en voorzieningen, op school, in professionele netwerken, met eigen experimenteerruimte (eigen examens,
    vergelijk het met Engeland, waar je uit een paar examination boards kunt kiezen, zeg maar CvTE 1 t/m 3, met elk een eigen syllabus). Tijd is een sleutelgrootheid, zowel kalendertijd als tijd voor scholing en ontwikkelwerk.

Overgenomen uit: Valk, R. and Pieters, M.L.M. (2020). Wat leren we van de geschiedenis? Curriculum-ontwikkeling als complex proces. Van Twaalf tot Achttien. Vakblad voor voortgezet onderwijs, 30(3).

ELWIeR en Ecent als één STEM