Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Afscheidscollege Maaike Hajer en openbare les Jantien Smit

WANNEER vrijdag 10 juni 2022
TIJD 14.15 tot 17.15 uur, aansluitend een borrel op het HU-plein
WAAR Live en online event, vanuit de studio op Padualaan 101 in Utrecht

Hogeschool Utrecht nodigt je van harte uit voor het afscheidscollege van Maaike Hajer en de openbare les van Jantien Smit op 10 juni 2022. Tijdens de bijeenkomst blikt Maaike terug op opbrengsten uit lectoraatsonderzoek en wordt Jantien officieel geïnstalleerd als lector Meertaligheid en Onderwijs van Hogeschool Utrecht.

Afscheidscollege Ploegen, zaaien, oogsten

Werken op de akkers van onze meertalige samenleving

Maaike Hajer schetst de ontwikkelingen tijdens twintig jaar lectorschap rond de rol van taal bij het leren en taalgerichte didactiek. Dat doet ze vanuit enkele projecten, uitgevoerd in de regionale context van segregatie in het Utrechtse onderwijs, in de landelijke context van het nieuwkomersonderwijs en binnen een internationaal samenwerkingsproject naar inclusieve didactiek. Ze breekt een lans voor structurele multidisciplinaire samenwerking binnen een versterkte educatieve infrastructuur.

Openbare les In alle talen

Hoe een meertalige aanpak ons onderwijs toegankelijker, rijker en eerlijker kan maken

Jantien Smit staat stil bij het onderwijs in de talig diverse wereld waarin we leven. Ze brengt daarbij vragen naar voren als: hoe kijken we naar meertaligheid en hoe praten we over meertaligen in het onderwijs? Jantien pleit voor gelijkere onderwijskansen door in te zetten op een taalgerichte, meertalige aanpak. In haar openbare les vertrekt ze vanuit een concrete casus en eindigt ze bij de vraag hoe we toekomstige onderwijsprofessionals kunnen toerusten voor hun complexe taak in de meertalige samenleving – noodzakelijk voor het heden én de toekomst.

Lees meer

ELWIeR en Ecent als één STEM