Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Praktische didactiek voor geïntegreerd zaakvakonderwijs (webinar)

Speciaal voor pabodocenten vond de webinar ‘Praktische didactiek voor geïntegreerd zaakvakonderwijs’ plaats, door de auteurs van het gelijknamige boek dat in juni 2022 verschijnt. Het boek helpt leerkrachten om een eigen visie te vormen en zelf geïntegreerde lessen te ontwerpen. In deze webinar krijg je alvast een inkijkje!

Het komt steeds vaker voor op basisscholen, dat het onderwijs van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, taal en rekenen in samenhang wordt gegeven. Met geïntegreerd zaakvakonderwijs kun je leerlingen bredere kennis en vaardigheden bijbrengen en hun leren ontwikkelingen in de wereld beter te begrijpen.

Bekijk hier de webinar terug.

ELWIeR en Ecent als één STEM