Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Onderwijskennis en nationale onderzoeksthema’s (NRO, 2021 e.v.)

Langszij de nieuwe onderzoeksagenda (zie hieronder) is men bij NRO gestart met een nieuwe ‘portal’ vanaf 2021: Onderwijskennis.nl

Onderzoeksagenda

NRO heeft een nieuwe onderzoeksagenda (2021) gesteld,
en april 2022 werd hier meer duidelijk over.

Zie ook de publicatie Kennisagenda 2022.

Uit negentien thema’s die geïnventariseerd zijn zijn zes thema’s geprioriteerd. Daarmee komen de zes volgende thema’s op de Kennisagenda:

  1. De school als lerende en professionele organisatie
  2. Kennis en vaardigheden van leerlingen
  3. Toegang tot inclusieve(re) leeromgeving
  4. Gelijke kansen
  5. Technologie in het onderwijs
  6. Kwalificaties van toekomstige leraren en de kwaliteit van hun opleiding

Het idee is dat Onderwijskennis.nl bij de uitwerking van deze onderzoeksagenda een rol kan spelen.

Kennisrotonde

Een ander waardevol initiatief vanuit NRO blijft de Kennisrotonde.nl.

ELWIeR en Ecent als één STEM