Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Proefschrift – informatica – algoritmes in context

Nijenhuis-Voogt, J. (2022).

Algorithms in context: Teacher knowledge and student learning in secondary computer science education (pp. 166). Nijmegen: Radboud Universiteit.

Pdf bij ru.nl

Bij het examenvak informatica (keuzevak bij havo en vwo) is veel aandacht voor algoritmen. Dit is een lastig onderdeel en het wordt gezien als saai en abstract. Het gebruik van contexten bij dit onderwijs is veelbelovend omdat het gebruik van een herkenbare context kan bijdragen aan een beter begrip van de betekenis van een nieuw concept zoals een algoritme.

Dit proefschrift geeft inzicht in de opvattingen van informatica-docenten over contexten voor het onderwijs over algoritmen. Ook is onderzocht hoe leerlingen algoritmen herkennen in nieuwe contexten. Daarnaast maakt dit proefschrift inzichtelijk dat leerlingen een duidelijke rol kunnen spelen bij het bedenken van contexten. De resultaten van dit onderzoek zijn bruikbaar in het informatica-onderwijs, bij het opleiden van docenten en voor curriculumontwikkelaars

ELWIeR en Ecent als één STEM