Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Grote Rekendag – 29 maart 2023 – De afvalparade

29 maart 2023. Grote Rekendag – de Afvalparade

De leerlingen gingen op deze dag aan de slag met uitdagende reken-wiskundeonderwerpen, deze keer rond het maken van afval, maar ook het weer verwerken, hergebruiken en verminderen van afval.Daarnaast wordt er op een creatieve manier iets moois gemaakt van afval.En steeds: met veel aandacht voor rekenvaardigheden.

De Grote Rekendag begint vaak met een schoolbrede activiteit, zo ook dit jaar, met een ‘Afvalparade’, door de leerlingen en/of de leerkrachten, ‘verkleed’ met afvalkleding. Daarna is per groep gewerkt aan de opdrachten.

We hebben na afloop van de Grote Rekendag een vragenlijst rondgestuurd, en daar hebben 130 leerkrachten op gereageerd. Veel leerkrachten die de vragenlijst invulden zijn tevens rekencoördinator.

Hoeveel keer organiseerde de school de Grote Rekendag?

Wie waren betrokken bij de voorbereiding van de Grote Rekendag? (meerdere antwoorden mogelijk)

Wat hebben leerlingen geleerd (een vraag voor leerlingen van groep 7 en 8)? We geven een paar voorbeelden:

  • Hoeveel rommel er eigenlijk ligt om school. Hoelang het duurt voordat iets vergaat.
  • De resultaten van het onderzoek hebben iets meer zicht gegeven op het verbruik van afval.
  • Bewustwording van afvalscheiding, inhoud en verpakkingen. Conclusie in de onderbouw wordt beter met afvalscheiding omgegaan dan in de bovenbouw. Mooi onderwerp voor de leerlingenraad.

Wat vond u van het thema (afval)?

  • Had vooraf mijn twijfels, dacht dat andere thema’s, bijvoorbeeld waar kinderen echt aan het bouwen gingen beter ontvangen zouden worden. Moet toegeven dat het wel goed ontvangen werd door de leerlingen en collega’s achteraf ook enthousiast waren
  • Een heel actueel onderwerp, zeker bij ons als redelijk nieuw kindcentrum. Dit moet allemaal nog worden opgezet en dit was een perfecte start om dat te doen.
  • De opdrachten in groep 3-4 waren leuk en aantrekkelijk, in de groepen 5-6 te moeilijk en in groep 7-8 was er te weinig tijd om het echt goed te doen. Tevens een maatschappelijk probleem. Past bij Actief Burgerschap.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM