Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Digitaliseringsimpuls Onderwijs

Digitaliseringsimpuls Onderwijs

Achtjarig programma om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten.

digitaliseringsimpuls.nl

Een Groeifonds-project (2022-2030)

Achtergrond

Lerenden (16-99 jaar) vinden makkelijker het onderwijs dat past bij hun persoonlijke behoeften, kennis en vaardigheden, binnen de eigen onderwijsinstelling maar ook daarbuiten.
Docenten krijgen meer gelegenheid om hun onderwijs te vernieuwen.
Onderwijsinstellingen spelen sneller en beter in op veranderingen in de arbeidsmarkt.
De organisatie van het onderwijs is zo ingericht dat het docenten ondersteunt bij hun werk en geen drempels opwerpt.
Docenten en lerenden krijgen beter toegang tot digitale leermaterialen.
Lerenden zijn goed toegerust op de arbeidsmarkt dankzij uitstekende digitale vaardigheden.
Door goed gebruik van studiedata is studiebegeleiding beter af te stemmen op lerenden.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM