Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Groeifonds en Ecent en ELWIeR

Vanuit NVON, NVvW, ELWIeR, Ecent, NLT, Technasium e.a.

proberen we op het juiste vinkentouw te zitten w.b.

de diverse groeifonds-initiatieven die (kunnen) raken aan ‘didactiek van de bèta-vakken’.

Tussenstand zomer 2022

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds investeert tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in grootschalige investeringsprojecten en programma’s met een minimaal subsidiebedrag van € 30 miljoen per voorstel. Voorstellen moeten bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland.

Ook in het gebied van onderwijs (‘kennisontwikkeling’) zijn er mogelijkheden.

Dat is de reden dat we met enkele bèta-didactiek-groepen op het vinkentouw zijn gaan zitten.

Groeifonds-initiatieven met een bèta-didactiek-potentie

Het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) Nederlandse wetenschappers, scholen en ondernemers gaan gezamenlijk werken aan kennis, data en innovatieve producten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het kabinet kent 80 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds definitief toe om een zogenoemd Nationaal Onderwijslab op te zetten.

Meer lezen

Deze komt uit ronde 1

Open Leermiddelen Alliantie Een belangrijk focuspunt binnen dit deltaplan is het werken met Open Content. Open Content, ofwel OER (Open Educational Resources) is leermateriaal dat gratis toegankelijk is voor iedereen. Open content speelt een belangrijke rol in leermiddeleninnovatie omdat het de diversiteit van beschikbare leermiddelen bevordert waardoor het voor docenten eenvoudiger wordt om te variëren in de didactiek.

Meer lezen

Deze komt uit ronde 2

Digitaliseringsimpuls Digitaliseringsimpuls Onderwijs is een achtjarig programma om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten. Lerenden (16-99 jaar) vinden makkelijker het onderwijs dat past bij hun persoonlijke behoeften, kennis en vaardigheden, binnen de eigen onderwijsinstelling maar ook daarbuiten. Docenten krijgen meer gelegenheid om hun onderwijs te vernieuwen.

Meer lezen

Deze komt uit ronde 2

Ook binnen andere progamma’s liggen kansen.

ELWIeR en Ecent als één STEM