Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Edu-V – Digitaal onderwijs goed geregeld

Groeifonds project

2023-2026

Afstemming/regulering digitale onderwijsmiddelen po, vo en mbo

Doel project

Voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs en de ambities voor het onderwijs van morgen
is een efficiënte, veilige, betrouwbare en toekomstbestendige digitale
(leermiddelen)infrastructuur (als randvoorwaarde) noodzakelijk. Sectororganisaties PO-, VO- en
MBO-raad, het Ministerie van OCW en de brancheorganisaties van uitgeverijen (GEU), van
distributeurs (KBb-E) en van educatieve softwareleveranciers (VDOD) hebben de handen ineen
geslagen om gezamenlijk een dergelijke digitale (leermiddelen)infrastructuur te realiseren. Dit
doen zij door een sluitend afsprakenstelsel te ontwikkelen met werkende (open) standaarden,
basisvoorzieningen en afspraken waar alle partijen zich aan houden.

Met dit voorstel realiseren de publieke en private partijen een dergelijk afsprakenstelsel en
vernieuwde digitale (leermiddelen)infrastructuur en zorgen zij ervoor dat:

  • digitale leermiddelen altijd werken en leerlingen en docenten ervanuit mogen gaan dat hun
    privacy en de informatiebeveiliging goed zijn geregeld;
  • leerlingen en onderwijsinstellingen zeggenschap hebben over hun eigen data;
  • docenten snel en probleemloos gebruik kunnen maken van innovaties die op de markt komen,
    zoals bijvoorbeeld ‘virtual reality’ toepassingen;
  • de infrastructuur eenvoudiger wordt met duidelijke standaarden, dat zorgt voor een gelijk
    speelveld en een verlaging van de toetredingsdrempels voor nieuwe leveranciers.

Binnen het programma Edu-V maken scholen en leveranciers onderling afspraken – een afsprakenstelsel – die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs.

Zodat scholen met minder inspanning en risico gebruik maken van digitale toepassingen in het onderwijs. Dat helpt scholen om toekomstbestendig onderwijs te bieden en het beste uit leerlingen en studenten te halen.

De initiatiefnemers van Edu-V zijn de sector- en brancheorganisaties in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Deze deelnemers van het eerste uur vormen samen met nieuwe deelnemers een groeiende community die nieuwe afspraken gaat maken waarmee leerkrachten, docenten, leerlingen en studenten nog eenvoudiger en veiliger gebruik kunnen maken van digitale toepassingen.

ELWIeR en Ecent als één STEM