Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Ontwikkelkracht

Ontwikkelkracht is een programma dat bijdraagt aan een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs om de kwaliteit van het onderwijs duurzaam te versterken.

Het onderwijs in Nederland scoort op veel onderdelen goed. Tegelijkertijd blijkt uit nationale en internationale onderzoeken dat leerlingprestaties dalen. Vooral de prestaties van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs staan onder druk en vertonen op onderdelen een dalende trend. Daarnaast is er sprake van een toenemende kansenongelijkheid en een te hoge (werk)druk in het onderwijs.

Ontwikkelkracht wil deze uitdagingen het hoofd bieden en de kwaliteit van het onderwijs duurzaam versterken. Het programma verstevigt de verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Leraren en schoolleiders zijn intensief betrokken bij Ontwikkelkracht. Hun vragen vanuit de onderwijspraktijk staan centraal.

Ontwikkelkracht biedt scholen de volgende mogelijkheden:

  • Opzetten en versterken van een onderzoeks- en verbetercultuur
  • Beter en makkelijker vinden en benutten van wat we al weten uit onderwijsonderzoek
  • Samen met onderzoekers ontwikkelen van kansrijke aanpakken voor de grote onderwijsknelpunten
  • Een onderzoek & ontwikkelschool (O&O-school) worden

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM