Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Ontwikkelkracht

Ontwikkelkracht is een programma dat bijdraagt aan een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs om de kwaliteit van het onderwijs duurzaam te versterken.

programmaontwikkelkracht.nl

Het onderwijs in Nederland scoort op veel onderdelen goed. Tegelijkertijd blijkt uit nationale en internationale onderzoeken dat leerlingprestaties dalen. Vooral de prestaties van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs staan onder druk en vertonen op onderdelen een dalende trend. Daarnaast is er sprake van een toenemende kansenongelijkheid en een te hoge (werk)druk in het onderwijs.

Ontwikkelkracht wil deze uitdagingen het hoofd bieden en de kwaliteit van het onderwijs duurzaam versterken. Het programma verstevigt de verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Leraren en schoolleiders zijn intensief betrokken bij Ontwikkelkracht. Hun vragen vanuit de onderwijspraktijk staan centraal. In een plaatje:

Zie ook de video met toelichting door Inge de Wolf en Jasper Rijpma (twee van de initiatiefnemers van Ontwikkelkracht).

Ontwikkelkracht biedt scholen de volgende mogelijkheden:

  1. Bouwen aan een cultuur van duurzame ontwikkeling en innovatie: je wilt met je team aan de slag, dus je kiest een werkwijze die je daarbij kan helpen. Daarbij bouwen we voort op veelgebruikte en onderzochte werkwijzen. Het bouwen start met jullie eigen ontwikkelvraag of innovatieve idee, je wordt begeleid in het implementatieproces waarbij gebruik wordt gemaakt van aanwezige kennis en onderzoek, krijgt uren voor de uitvoering en gaat deel uitmaken van een netwerk van zich ontwikkelende schoolteams.
  2. Een effectieve aanpak leren toepassen: je wilt graag een bewezen effectieve aanpak voor bijvoorbeeld taalonderwijs leren toepassen. Dus je meldt je aan voor een traject dat je daarbij helpt. Je krijgt met het team uitleg over de aanpak, je gaat naar een school die de bewezen aanpak al toepast, om te kijken hoe zij dat doen. Je krijgt ondersteuning en coaching bij de toepassing op je eigen school. Je leert om samen zoveel mogelijk impact te maken, zodat leerlingen er optimaal van profiteren en het team de aanpak duurzaam kan inzetten. Je kan daarbij altijd kiezen uit verschillende evidence informed aanpakken, en maakt deel uit van een leernetwerk met andere scholen.
  3. Een nieuwe aanpak ontwikkelen in een co-creatie lab: voor het doel dat je hebt, blijkt voor jouw school nog geen duidelijke aanpak te bestaan. Wanneer dit gaat om thema’s waar ook veel andere scholen naar oplossingen zoeken, dan kun je deelnemen aan een innovatiegericht co-creatie lab. In een gelijkwaardige samenwerking met wetenschappers, onderzoeken jullie het probleem, leer je van effectieve aanpakken in andere landen, gebruiken we praktijkkennis en ontwikkel je met wetenschappers nieuwe aanpakken en onderzoeken jullie of die werkt. Zo komen we samen tot effectieve aanpakken, bijvoorbeeld tegen laaggeletterdheid en voor professionalisering van leraren en schoolleiders.
  4. Publicaties en video’s: misschien is er over het doel dat je met je collega’s en je leerlingen wilt bereiken al wetenschappelijke kennis. En wil je er zelfstandig mee aan de slag. Je wordt dan op weg geholpen met praktijkgerichte publicaties en praktijkvoorbeelden over wat werkt. Of je kijkt een video, waarin een collega je er meer over vertelt. Daarbij bouwen we voort op wat er al gebeurt, bijvoorbeeld in NRO-initiatieven en de NPO kenniscommunity.
  5. Cursussen: je kunt als schoolleider of teacher leader cursussen volgen over hoe je tot een ontwikkelcultuur komt op school, en over de voordelen en valkuilen van evidence-informed werken.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM