Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Impuls open leermateriaal -> verdere uitrol van mogelijkheden!

Impuls open leermateriaal

subsidieregeling

openleermateriaal.nl/pilotregeling

Vanuit de partners van STEM22 zijn al diverse projecten uitgevoerd, en wordt naar verder afstemming en samenhang gestreefd w.b. open leermateriaal voor de bèta-vakken.

In het programma ‘Impuls open leermateriaal’ geven scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties samen een impuls aan de ontwikkeling en het gebruik van open leermateriaal.

2024 e.v.

Een nieuwe subsidie-toekenning werd bekend op 15-3-2024.
Bron:

“Met open (digitale) leermiddelen kan de kwaliteit van onderwijs worden verbeterd, doordat lesmateriaal beter aansluit bij de behoeften van leraren en leerlingen. In 2022 is € 20,5 miljoen definitief toegekend en is € 57,9 miljoen voorwaardelijk toegekend. Hiervan wordt € 19,5 miljoen nu definitief.”

Dit betekent dat het programma de komende haren een stevige ondersteuning kan blijven voor het onderwijs!

2022-2023

Vanaf de start van het schooljaar 2022/2023 is er ruimte om alvast aan de slag te gaan met 6 tot 10 initiatieven van georganiseerde netwerken. Denk aan netwerken van leraren en scholen, vakverenigingen en samenwerkingen van scholen met educatieve partners, het bedrijfsleven en gemeenten. Deze pilots zijn bedoeld voor scholen of netwerken die nu al structureel samenwerken om snel forse stappen te kunnen zetten met open leermateriaal.

openleermateriaal.nl/pilotregeling

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM