Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Impuls open leermateriaal

Impuls open leermateriaal

subsidieregeling

openleermateriaal.nl/pilotregeling

In het programma ‘Impuls open leermateriaal’ geven scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties samen een impuls aan de ontwikkeling en het gebruik van open leermateriaal.

Vanaf de start van het schooljaar 2022/2023 is er ruimte om alvast aan de slag te gaan met 6 tot 10 initiatieven van georganiseerde netwerken. Denk aan netwerken van leraren en scholen, vakverenigingen en samenwerkingen van scholen met educatieve partners, het bedrijfsleven en gemeenten. Deze pilots zijn bedoeld voor scholen of netwerken die nu al structureel samenwerken om snel forse stappen te kunnen zetten met open leermateriaal.

openleermateriaal.nl/pilotregeling

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM