Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Open leermiddelen voor bèta-didactiek

Open leermiddelen bèta-didactiek

online repository met leer- en opleidingsmaterialen

Pilot groeifonds 1-9-2022 tot 1-9-2023

Gedurende schooljaar 2022-2023 wordt een pilot gedraaid om samen met docenten en opleiders verbinding te leggen tussen open lesmateriaal en opleidingsmateriaal.

We gaan voor zowel Rekenen/wiskunde als science steeds per sector werken met een koppel: docent + opleider. En deze maken een werkblad/les, proberen uit, discussiëren met elkaar, publiceren het materiaal (als open materiaal) en schrijven er over in een tijdschrift.

Pabo
po
2eg
vo
1eg
vo
Rekenen/wiskunde Onderzoek in de rekenles

Giraf

Wiskunde

Science Wetenschap&Technologie

Techniek

Informatica

Per koppel ontstaat:

  1. Concept werkblad/les (met didactisch idee, en evt. additionele materialen), goed gedocumenteerd
  2. Uitprobeer-situatie, discussie -> en dus … 3.
  3. Definitieve versie materiaal, bruikbaar in onderwijs en opleiding/nascholing
  4. Opname in de online repository (open)
  5. Reflectie in de vorm van een artikel (Volgens Bartjens, Euclides, NVOX, e.d.) . Evt. een kort video-fragment
  6. Verspreiding via websites/sociale media/workshops

Overige informatie

Open leermiddelen voor bèta-didactiek is maar 1 pilot, er zijn er nog vijf. Hieronder een snelle typering. We proberen samen te werken op onderdelen.

1 Open leermiddelen voor bèta-didactiek Maarten Pieters en Vincent Jonker
2 Verrijkt curriculum voor talentvolle sporters Yvonne van weerd – vo en topsport (topsport talentschool)
Naar gepersonaliseerd digitaal leren met open leermateriaal duale opleiding
3 Community informatica Eelco Dijkstra, Ramon Moorlag, docent informatica Den Bosch. Ver I&I
community van docenten voor het ondersteunen van beschikbare open leermateriaal
keuzethemas.nl Drie thema-teams
4 Weten wat werkt bij leren ontdekken Hein van den Bemt, Juliette Walma van der Molen
3 PLG’s, meerdere bijeenkomsten, uitproberen.
5 Burgerschap doe je samen Kassandra Mol, PoolWest
Els Kok, Ontwerpen in de klas.
Ingeborg de Wolff, Innovator in Education (culturele sector)
Ontwikkelen van een serie open source lessen burgerschap
6 Veldwerk in de stad veldwerkindestad.nl
Felix Spee, Berlage, Lilian Bouma, Jeroen Maréchal

Er zijn diverse ‘subsets’ beschikbaar die wellicht relevant zijn voor de verschillende opleiders.

Materiaal uit diverse Europese STEM-projecten, o.a.

De hele verzameling

Vanaf 1 augustus 2022 zullen we via elwier/ecent maandelijks een ‘vitrine’ inrichten met enkele voorbeelden van open leermiddelen: gratis te gebruiken, aan te passen en naar je hand te zetten.

Deze voorbeelden komen uit de online repository met leer- en opleidingsmaterialen.

Vitrines (Enkele voorbeelden per maand)

2023

2022

Een initiatief van

met financiële steun van de Open Leermiddelen Alliantie

Samenwerkingspartners:Tevens wordt samengewerkt met:

ELWIeR en Ecent als één STEM