Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Open leermiddelen voor bèta-didactiek

Open leermiddelen bèta-didactiek

online repository met leer- en opleidingsmaterialen

Zie ook de Info-pagina op WikiWijs.

Pilot groeifonds 1-9-2022 tot 1-9-2023

Gedurende schooljaar 2022-2023 wordt een pilot gedraaid om samen met docenten en opleiders verbinding te leggen tussen open lesmateriaal en opleidingsmateriaal.

Deze pilot kent een drietal centrale punten:

  1. Het bevorderen van het gebruik van en aanvulling op de collectie 'bèta-leer- en opleidingsmaterialen'  ('Freudenthal Instituut'). Open leermiddelen worden niet 'vanzelf' gebruikt, of zoals een vertegenwoordiger van de NVvW verwoordt: "Mijn ervaring als wiskunde-docent is dat er wel veel gesproken wordt over 'werken zonder methodes', maar dat het weinig gebeurt. Alle collega's moeten mee en de schoolleiding wil geen experimenten die vastlopen als de enthousiaste docent weer vertrokken is. Het betekent dus ook een bepaalde invulling van het docent-schap en hoe er binnen een schoolteam wordt samengewerkt.
  2. Het bevorderen van het gezamenlijk gebruik van leer- en opleidingsmaterialen voor a.s. en zittende docenten, middels een gezamenlijke en open collectie. Zowel lerarenopleiders, onderzoekers als docenten (po, vo, mbo) dragen bij aan deze collectie (met nieuwe voorbeelden en aanvullingen op bestaande voorbeelden), en juist deze gezamenlijkheid tussen verschillende professionals geeft meer ondersteuning aan de kwaliteit van het materiaal.
  3. Het creëren van een maandelijkse cyclus van nieuwe en bestaande publicaties ter ondersteuning van de punten 1 en 2 (focus in communicatie).

Uit het juryrapport (september 2022):
“Het projectplan is concreet en haalbaar. Er ligt potentie in de doorontwikkeling van een bestaande collectie open leermateriaal dat verbonden is aan een breed netwerk. In het netwerk en in het project is ook aandacht voor lerarenopleiding, wat potentieel erg waardevol is voor de pilot en het programma.”

We gaan voor zowel Rekenen/wiskunde als science steeds per sector werken met een koppel: docent + opleider. En deze maken een werkblad/les, proberen uit, discussiëren met elkaar, publiceren het materiaal (als open materiaal) en schrijven er over in een tijdschrift.

Pabo
po
2eg
vo
1eg
vo
Rekenen/wiskunde Onderzoek in de rekenles

Enkele scholen van de Grote Rekendag 2023 (De Afvalparade)

Hoe kun je in je rekenlessen aandacht besteden aan ‘grotere maatschappelijke vraagstukken’?

Giraf

Harens Lyceum, enkele andere vmbo-scholen

Inzet van spelvormen bij de wiskundeles

Wiskunde

Driestar Wartburg

Probleemoplossen bij wiskunde (heuristieken)

Science Wetenschap&Technologie

Enkele scholen van PCOU

Computational thinking, zo makkelijk is dat niet

Techniek

Volt! Toekomstmakers vmbo

Techniek verbindt po en vo

Informatica

Cadasium

Programmeren met augmented reality

Per koppel ontstaat:

  1. Concept werkblad/les (met didactisch idee, en evt. additionele materialen), goed gedocumenteerd
  2. Uitprobeer-situatie, discussie -> en dus … 3.
  3. Definitieve versie materiaal, bruikbaar in onderwijs en opleiding/nascholing
  4. Opname in de online repository (open)
  5. Reflectie in de vorm van een artikel (Volgens Bartjens, Euclides, NVOX, e.d.) . Evt. een kort video-fragment
  6. Verspreiding via websites/sociale media/workshops

Overige informatie

Open leermiddelen voor bèta-didactiek is maar 1 pilot, er zijn er meer. Hieronder een snelle typering. We proberen samen te werken op onderdelen.

1 Open leermiddelen voor bèta-didactiek Maarten Pieters en Vincent Jonker
2 Verrijkt curriculum voor talentvolle sporters Yvonne van weerd – vo en topsport (topsport talentschool)
Naar gepersonaliseerd digitaal leren met open leermateriaal duale opleiding
3 Community informatica Eelco Dijkstra, Ramon Moorlag, docent informatica Den Bosch. Ver I&I
community van docenten voor het ondersteunen van beschikbare open leermateriaal
keuzethemas.nl Drie thema-teams
4 Weten wat werkt bij leren ontdekken Hein van den Bemt, Juliette Walma van der Molen
3 PLG’s, meerdere bijeenkomsten, uitproberen.
5 Burgerschap doe je samen Kassandra Mol, PoolWest
Els Kok, Ontwerpen in de klas.
Ingeborg de Wolff, Innovator in Education (culturele sector)
Ontwikkelen van een serie open source lessen burgerschap
6 Veldwerk in de stad veldwerkindestad.nl
Felix Spee, Berlage, Lilian Bouma, Jeroen Maréchal

En nog zeven projecten

Er zijn diverse ‘subsets’ beschikbaar die wellicht relevant zijn voor de verschillende opleiders.

Materiaal uit diverse Europese STEM-projecten, o.a.

De hele verzameling

Vanaf 1 augustus 2022 zullen we via elwier/ecent maandelijks een ‘vitrine’ inrichten met enkele voorbeelden van open leermiddelen: gratis te gebruiken, aan te passen en naar je hand te zetten.

Deze voorbeelden komen uit de online repository met leer- en opleidingsmaterialen.

Vitrines (Enkele voorbeelden per maand)

2024

2023

2022

Een initiatief van

met financiële steun van de Open Leermiddelen Alliantie

Samenwerkingspartners:Tevens wordt samengewerkt met:

ELWIeR en Ecent als één STEM