Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden

Project LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden

(LLO = leven lang ontwikkelen), directie MBO, OCW.

Financiering vanuit o.a. groeifonds, ronde 2.

Samenvatting

Laagopgeleide en laaggeletterde inwoners maken nauwelijks gebruik van de mogelijkheden die er zijn om een (betere) plek op de arbeidsmarkt te krijgen. Hierdoor blijft deze groep achterlopen bij de sociale en economische ontwikkelingen, loopt het bedrijfsleven medewerkers mis en blijven talenten onbenut. Het doel van dit voorstel is om een nieuw duurzaam regionaal scholingsaanbod van educatie- en opleidingstrajecten voor laagopgeleiden en laaggeletterde inwoners te ontwikkelen dat leidt tot een goede doorstroom naar beroepsonderwijs of de arbeidsmarkt.
In de diverse arbeidsmarktregio’s wordt een LLO Collectief voor laagopgeleiden en laaggeletterden opgericht. Binnen dit LLO Collectief wordt een duurzaam mechanisme ontwikkeld waardoor de genoemde groep zich kan ontwikkelen. Binnen de LLO Collectieven gaan UWV, gemeenten, opleiders en werkgevers samen aan de slag om op basis van behoeften en mogelijkheden van laagopgeleiden en laaggeletterde inwoners duurzame scholingsarrangementen te ontwikkelen die passend zijn bij de regionale arbeidsmarkt met ondersteuning van landelijke nieuw ontwikkelde instrumenten (professionalisering, portfolio en diagnose-instrumenten). De uitvoering hiervan wordt op basis van een inhoudelijk plan door de regionale partners zelf bepaald.

Het plan ‘LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden’ krijgt de komende jaren 7,6 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Mogelijk komt hier nog eens 42,9 miljoen euro bij als de eerste fase succesvol is. Het plan is ingediend door de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie van de Vrije Universiteit Brussel en het ministerie van OCW, samen met 200 partners uit het werkveld.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM