Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Makeronderwijs – implicaties voor het schoolcurriculum (onderzoek HvA)

Pijls, M., Van Eijck, T., Kragten, M. and Bredeweg, B. (2022). Activities and Experiences of Children and Makerspace Coaches During After‑School and School Programs in a Public Library Makerspace. Journal for STEM Education Research, 1-24. doi:10.1007/s41979-022-00070-w.

Makeronderwijs vindt zijn weg naar het schoolcurriculum, en er is een groeiende belangstelling voor informeel bèta/techniek-leren. De bevindingen in deze bijdrage zijn interessant voor opvoeders en onderzoekers op het gebied van bèta/technisch onderwijs, die maker education willen implementeren in hun praktijk, zowel binnen als buiten school. In het bijzonder biedt het onderzoek een zelfevaluatie-instrument om de ervaringen van kinderen in een makerspace te verzamelen en evalueren.

Samenvatting

De makerspaces van openbare bibliotheken willen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen uit kansarmere milieus door het aanleren van digitale technologie en creativiteit en door jongeren te stimuleren om nieuwe sociale rollen te ervaren en hun identiteit te ontwikkelen. Leren in deze informele settings stelt eisen aan de organisatie van de makerspace, de activiteiten, en de begeleiding van de kinderen. Deze studie onderzoekt hoe kinderen hun activiteiten en ervaringen in een makerspace van een openbare bibliotheek ervaren, zowel in de naschoolse programma’s als tijdens schoolbezoeken. Verder onderzoekt het de effectiviteit van het trainingsprogramma voor de makerspace-coaches. Het onderzoek omvat zelfevaluaties door kinderen (n = 307), en interviews met kinderen (n = 27) en makerspace-coaches (n = 11). Kinderen rapporteren veel ervaringen met betrekking tot creëren (maker skills, creativiteit) en maker mindset (motivatie, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen). Ervaringen met samenwerking (elkaar helpen) werden in mindere mate genoemd.

Kritische kenmerken van het trainingsprogramma voor makerspace-coaches waren (i) aanpassing aan de voorkennis, vaardigheden en behoeften van makerspace-coaches, (ii) inbreng van expert makers educators, (iii) nadruk op leren door doen, (iv) ruimte voor zelfstandig leren, en (v) samenwerking met collega’s.

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM