Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Multi-STEM – Multilingual voices in STEM education

Multi-STEM is een gezamenlijk onderzoeksproject van de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en Hogeschool IPABO, dat beoogt de participatie van meertalige kinderen in het onderwijs te bevorderen: zowel bij rekenen-wiskunde als wetenschap& techniek (W&T).

Een project in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Met ondersteuning van NWO.

Informatie.

Blogs.

Volg dit project op LinkedIn.

Download flyer

De thuistaal van meertalige kinderen wordt onvoldoende benut in het Nederlandse onderwijs. De onderzoekers willen meertalige strategieën ontwikkelen voor het leren van rekenen én wetenschap en techniek. Deze strategieën helpen ouders, leerkrachten en wetenschapsmusea om participatie van meertalige kinderen te bevorderen. Hierdoor presteren kinderen beter en ervaren zij meer inclusie.

The Netherlands is a diverse and multilingual country, but not much is being done with the multilingualism of children with a migration background. In this consortium, the researchers will look at the different contexts in which children learn: at school, at home, but also in museums. Language can stand in the way of knowledge transfer in a museum, especially if a child is not yet fully proficient in the Dutch language. The researchers want to develop multilingual strategies for learning arithmetic as well as science and technology. These strategies help parents, teachers and science museums to promote the participation of multilingual children. As a result, children perform better and experience greater inclusion. NWO grant: 1.6 million euro.
  • Utrecht University, Elma Blom (penvoerder, FSW), Arthur Bakker, Eva van de Weijer
  • Hogeschool Utrecht, Jantien Smit, Maaike Hajer
  • Hogeschool IPABO, Ronald Keijzer
  • schoolbesturen

ELWIeR en Ecent als één STEM