Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Dyscalculie

zie ook ERWD
 • (2003). Brain research and learning sciences (CERI – Center for educational research and innovation – OECD). Mini-symposium on the design of rehabilitation software for dyscalculia (PDF), OECD: Paris: CERI.
 • Borghouts, C. (2012). De vertaalcirkel (PDF) Volgens Bartjens, 31(2), 10-11. .
 • Butterworth, B. (1999). The mathematical brain (PDF). London: Macmillan.
 • Butterworth, B. and Laurillard, D. (2010). Low numeracy and dyscalculia: identification and intervention (PDF) ZDM International Journal on Mathematics Education, 42(6), 527- 539. .
 • Butterworth, B. and Yeo, D. (2004). Dyscalculia Guidance: helping pupils with specific learning difficulties in maths. London: nferNelson Publishing Company Limited.
 • De Goeij, E. (2003). Begeleiding aan het woord. Dyscalculie. (PDF) Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 22(2), 25-28. .
 • Desoete, A., Roeyers, H. and De Clercq, A. (2004). Children with mathematics learning disabilities in Belgium (PDF) Journal of Learning Disabilities, 37(1), 62-73. .
 • Dolk, M. and Van Groenestijn, M. (Eds.). (2006). Dyscalculie in discussie. Utrecht: NVORWO.
 • Huijsmans, M. (2021). Explaining variation in mathematics achievement. Characteristics of children with and without mathematical learning difficulties (PDF) (pp. 157). Nijmegen: Radboud Universiteit.
 • Kaskens, J. (2017). Rekengesprekken voeren (PDF): Uitgeverij Pica.
 • Loosbroek, E. v. (2004). Het Kanaal (92): Dyscalculie als biologisch gegeven (PDF) Panama-Post. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 23(2), 14-16. .
 • Meijer, J., Buisman, M., Christoffels, I., Groot, A., Jonker, V., Kuijper, S. and Wijers, M. (2018). De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER) (PDF). Amsterdam: Kohnstamm Instituut/ECBO/Universiteit Utrecht.
 • Menne, J. (2004). Dyscalculie of dysdidactiek? (PDF). .
 • Nelissen, J. (2004). Kinderen die niet leren rekenen (PDF) Willem Bartjens, 23(3). .
 • Ruijssenaars, A. J. J. M., Van Luit, J. E. H. and Van Lieshout, E. C. D. M. (2004). Rekenproblemen en dyscalculie. Theorie, onderzoek, diagnostiek en behandeling. Rotterdam: Lemniscaat.
 • Ruijssenaars, A. J. J. M., Van Luit, J. E. H., Van Lieshout, E. C. D. M. and Kroesbergen, E. (2021). Handboek Dyscalculie en rekenproblemen. Een dynamisch ontwikkelingsperspectief (PDF): Lemniscaat B.V.
 • Ruijssenaars, W. and Ruijssenaars-Elshoff, C. (2021). Berekend! Van rekenprobleem tot dyscalculie (PDF): Gompel en Svacina.
 • Van Groenestijn, M. (2012). Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD 1) (PDF). Assen: Koninklijke Van Gorcum / NVORWO.
 • Van Groenestijn, M., Borghouts, C. and Janssen, C. (2011). Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD 1) (PDF). Assen: Van Gorcum.
 • Van Groenestijn, M., Van Dijken, G. and Janson, D. (2012). Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (3, MBO) (PDF). Assen: Koninklijke Van Gorcum / NVORWO.
 • Van Groenestijn, M., Van Dijken, G. and Janson, D. (2012). Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (2, VO) (PDF). Assen: Koninklijke Van Gorcum / NVORWO.
 • Van Groenestijn, M. and Vedder, J. (Eds.). (2008). Dyscalculie in discussie, deel 2. Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie.
 • Van Loosbroek, E. (2014). Dyscalculie als biologisch gegeven. Het kanaal nummer 92 Panama Post (Online), 23(2), 12-16. .
 • Van Luit, H. (2004). Als speciale kleuter tel je ook mee! In K. Groenewegen (Ed.), Nationale Rekendagen 2003 (pp. 23-30). Utrecht: Freudenthal instituut.
 • Van Luit, H. (2010). Dyscalculie, een stoornis die telt (PDF). Utrecht: Utrecht University. Graviant Educatieve Uitgaven, Doetinchem.
 • Van Luit, H. (2018). Dit is dyscalculie. Achtergrond en aanpak. Houten: LannooCampus.
 • Van Luit, H. and Ruijssenaars, A. J. J. M. (2004). Dyscalculie, zin en onzin (PDF) Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 23(2), 3-8. .

ELWIeR en Ecent als één STEM