Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

ERWD

Ernstige reken-wiskunde problemen en dyscalculie

zie ook Dyscalculie

Definitie

In feite is de definitie van ERWD een uitbreiding van de notie van dyscalculie, om te accentueren dat in het geval van een ‘zwakke rekenaar’ er twee richtingen op gekeken kan worden:

  • richting de persoon: de lerende die wellicht achterstand heeft opgelopen op basis van persoonskenmerken
  • richting het onderwijs: de lerende die wellicht achterstand heeft opgelopen op basis van het aangeboden onderwijs

Het kan ook nog een combinatie zijn van deze twee factoren. In ieder geval: er ontstaan problemen (achterstand, verkeerde diagnose, e.d.) en de vraag is hoe daarmee om te gaan. In de periode 2011-2014 zijn drie zogenaamde ‘ERWD-protocollen’ geschreven (voor po, vo en mbo).

Drieslag rekenen ERWD

De drieslag rekenen kan worden gebruikt als (didactisch) model dat behulpzaam is bij de ondersteuning van ‘zwakke rekenaars’

Door goed uit te zoeken waar de ‘achterstand’ (moeite, handelingsonbekwaamheid, …) zit kan de lerende meer gericht geholpen worden.

Zie ook problem solving.

Niet te verwarren met de Drieslag functioneel rekenen (veelgebruikt in het mbo, maar gaat over iets anders).

Verwijzingen

  • Notten, C., Versteeg, B. and Martens, L. (2014). Leren rekenen, ook als het moeilijk wordt. De modellen uit het protocol ERWD in de praktijk. (info). Zwolle: Van Gorcum.
  • Van Groenestijn, M., Van Dijken, G. and Janson, D. (2012). Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (3, MBO) (PDF). Assen: Koninklijke Van Gorcum / NVORWO.
  • Van Groenestijn, M. (2012). Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD 1) (PDF). Assen: Koninklijke Van Gorcum / NVORWO.
  • Van Groenestijn, M., Borghouts, C. and Janssen, C. (2011). Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD 1) (PDF). Assen: Van Gorcum.

ELWIeR en Ecent als één STEM