Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

SLO zoekt vakexperts digitale geletterdheid

slo-actualisatiekerndoelen.nl/slo-zoekt-leraren/

SLO zoekt vakexperts die een bijdrage willen leveren aan het onderwijs.

Actualisatie kerndoelen

De huidige kerndoelen zijn sinds 2006 van kracht. Kerndoelen vormen, samen met de referentieniveaus voor taal en rekenen, de wettelijke kaders voor de onderwijsinhoud in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor digitale geletterdheid gaat er nu een team aan het werk.

Wat is nodig?
Je hebt een aanstelling als vakexpert bij een hbo- of wo-instelling met een expertise die past bij digitale geletterdheid. Je hebt zowel kennis van de inhoud van je leergebied als kennis van de praktijk en kunt ervoor zorgen dat de doelen inhoudelijk en praktisch goed worden verbonden en beschreven.

Vakexperts zijn betrokken vanwege hun aantoonbare kennis van het vakgebied, de uitvoering in de praktijk en (praktijkgericht) onderzoek. Vakexperts hebben relevante en bij voorkeur actuele ervaring met het schoolveld/werkveld zodat vakspecifieke kennis altijd verbonden is aan de onderwijspraktijk. Een deel van de vakexperts bestaat daarom in ieder geval uit lerarenopleiders en/of vakdidactici. Onder de vakexperts verstaan we ook wetenschappelijke vertegenwoordigers.

ELWIeR en Ecent als één STEM