Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Reimaging our future – een Unesco rapport over duurzaamheid en onderwijs

Dit verslag beschrijft een belangrijke opdracht aan het onderwijs om een vreedzame, rechtvaardige en duurzame toekomst op te bouwen voor iedereen. Dit alles in het kader van de globale duurzaamheids-uitdagingen.

Samenvatting

Onze mensheid en onze planeet Aarde worden bedreigd. De pandemie (Covid) heeft onze kwetsbaarheid en onderlinge verbondenheid alleen maar bewezen. Nu is dringende gezamenlijke actie nodig om het roer om te gooien en onze toekomst opnieuw vorm te geven. Dit verslag van de Internationale Commissie voor de toekomst van het onderwijs erkent het vermogen van het onderwijs om diepgaande veranderingen teweeg te brengen. We staan voor een dubbele uitdaging: we moeten de onvervulde belofte inlossen om het recht op kwaliteitsonderwijs voor elk kind, elke jongere en elke volwassene te garanderen en het transformatiepotentieel van het onderwijs als weg naar een duurzame collectieve toekomst volledig realiseren. Daartoe hebben we een nieuw sociaal contract voor onderwijs nodig dat onrecht kan herstellen en tegelijk de toekomst kan veranderen.

Dit nieuwe sociale contract moet gebaseerd zijn op mensenrechten en op beginselen van non-discriminatie, sociale rechtvaardigheid, respect voor het leven, menselijke waardigheid en culturele diversiteit. Het moet een ethiek van zorg, wederkerigheid en solidariteit omvatten. Het moet het onderwijs versterken als een publieke inspanning en een gemeenschappelijk goed.
Dit rapport, waaraan twee jaar is gewerkt en dat gebaseerd is op een wereldwijd consultatieproces waaraan ongeveer een miljoen mensen hebben deelgenomen, nodigt regeringen, instellingen, organisaties en burgers over de hele wereld uit om een nieuw sociaal contract voor onderwijs te smeden dat ons zal helpen een vreedzame, rechtvaardige en duurzame toekomst voor iedereen op te bouwen.
De hier gepresenteerde visies, principes en voorstellen zijn slechts een uitgangspunt. Het vertalen en contextualiseren ervan is een collectieve inspanning. Er bestaan al veel lichtpuntjes. Dit rapport tracht deze in kaart te brengen en erop voort te bouwen. Het is geen handleiding of blauwdruk, maar de aanzet tot een vitaal gesprek.

Verwijzingen

  • (2021). Reimagining our futures together: a new social contract for education. Report from the international commission on the futures of education. (PDF).

ELWIeR en Ecent als één STEM