Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vacature directeur Math4NL

Meewerkend directeur (16 – 24 uur)

Draag jij de wiskunde en toepassingen daarvan een warm hart toe, heb je de kwaliteiten die nodig zijn om een organisatie op te bouwen en ga je ook zelf graag aan de slag? Als jij jezelf hierin herkent, gedreven, ondernemend, vindingrijk, en scherpzinnig bent en een passie voor de wiskunde hebt, dan zou jij wel eens onze nieuwe meewerkend directeur kunnen zijn.

Wie wij zijn

Math4NL is een initiatief van de commissie Innovatie van Platform Wiskunde Nederland. Math4NL wil door vruchtbare interactie tussen wiskundig onderzoekers en het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de Nederlandse innovatiekracht stimuleren. Dit doet zij onder andere door deze interactie te faciliteren maar ook door belemmeringen voor een goede en constructieve samenwerking weg te nemen.

Activiteiten van Math4NL zijn:

  • Beheer van een centraal loket waar bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en wiskundig Nederland elkaar vinden;
  • Organiseren van workshops, bijeenkomsten en evenementen;
  • Vergroten van de zichtbaarheid van (toepassingen van) wiskunde o.a. via social media-kanalen.

De meewerkend directeur werkt samen met het dagelijks bestuur en een raad van advies en wordt bij haar of zijn werkzaamheden ondersteund door een medewerker.

Wie we zoeken

Math4NL is een organisatie in opbouw en is op zoek naar een directeur die de volgende taken kan vervullen:

  • Als meewerkend directeur in staat Math4NL een stevig fundament geven en de financiële positie versterken;
  • Zorgen voor een goede communicatie en informatievoorziening richting o.a. het dagelijks bestuur en de raad van advies, waaronder kwartaalrapportages, strategische vooruitblik, begroting en jaarrekening;
  • Een netwerk van interne en externe stakeholders/partners opbouwen, onderhouden en benutten;
  • Math4NL vertegenwoordigen;
  • Gezonde bedrijfsvoering realiseren en daarmee continuïteit en bestaanszekerheid voor de organisatie. << lees verder >>

ELWIeR en Ecent als één STEM