Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Open Access (OA)

| PO | VO | MBO |

Open access (OA) verwijst naar de gratis, onmiddellijke, online beschikbaarheid van onderzoeksresultaten zoals tijdschriftartikelen of boeken, in combinatie met de rechten om deze resultaten volledig te gebruiken in de digitale omgeving. OA-inhoud is voor iedereen toegankelijk, zonder toegangskosten.

Taverne Amendment

In de Nederlandse auteurswet vinden we artikel 25fa, ook bekend als het amendement-Taverne, genoemd naar voormalig Tweede Kamerlid Joost Taverne. Op grond van dit artikel kunnen onderzoekers de gepubliceerde versie van hun wetenschappelijke publicaties open access beschikbaar stellen na een redelijke termijn na de eerste publicatie. Nederlandse universiteiten zijn overeengekomen dat een periode van zes maanden redelijk is. Dit geldt ook als de uitgever een langere embargoperiode bedingt.

Veel bibliotheken van Nederlandse universiteiten en hogescholen maken korte wetenschappelijke werken (tijdschriftartikelen, conference proceedings, publicaties in vaktijdschriften en boekhoofdstukken uit edited volumes) van onderzoekers automatisch open access op basis van het Taverne Amendement.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM