Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Open Science

The idea behind Open Science is to allow scientific information, data and outputs to be more widely accessible (Open Access) and more reliably harnessed (Open Data) with the active engagement of all the stakeholders (Open to Society).

Definitie

Open science is de gangbare term voor het beoefenen van wetenschap op zo’n manier dat iedereen, ook mensen die buiten de wetenschap staan, toegang hebben en bij kunnen dragen. Publicaties, data of in een project ontwikkelde software worden vrijelijk digitaal gedeeld. De gedachte hierachter is dat onderzoeksresultaten gefinancierd met publiek geld niet achter de betaalmuur van commerciële uitgeverijen zouden moeten liggen.

Vrij beschikbare kennis is niet alleen belangrijk voor de wetenschap maar ook voor bijvoorbeeld journalisten, patiëntenverenigingen en citizen scientists. Ook hulp bij het verzamelen en interpreteren van gegevens door citizen scientists is een aspect van Open science.

Definition

By encouraging science to be more connected to societal needs and by promoting equal opportunities for all (scientists, policy-makers and citizens), Open Science can be a true game changer in bridging the science, technology and innovation gaps between and within countries and fulfilling the human right to science (Unesco)

The six principles of open science are:

  • Open methodology
  • Open source
  • Open data
  • Open Access (OA)
  • Open peer review
  • Open educational resources

Verwijzingen

Versies van dit document

n.a.v. presentatie Erik van Sebille, Universiteit Utrecht, 9-9-2021

ELWIeR en Ecent als één STEM