Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Lerend Netwerk Rekenen in het mbo

MBO |

Lerend Netwerk Rekenen

Project in het mbo, gestart in 2023

kennispunt taal en rekenen

Door de invoering van de nieuwe rekeneisen zijn veel ROC’s actief bezig om het onderwijs w.b. rekenen/gecijferdheid verder vorm te geven, en te werken aan gezamenlijke professionalisering. In de werkagenda faciliteert OCW de opzet van een platform om gezamenlijk goed rekenonderwijs te ontwikkelen. Het Kennispunt Taal en Rekenen is gevraagd om een Lerend Netwerk Rekenen in te richten en onderwijsteams van diverse ROC’s hebben zich aangemeld.

Lerend Netwerk

Tot eind 2025 zullen 32 onderwijsteams in vier regio’s rekenonderwijs ontwikkelen op basis van een eigen ontwikkelvraag. De onderwijsteams krijgen begeleiding van experts van bijvoorbeeld de Universiteit Utrecht. In verschillende regiobijeenkomsten zal kennisdeling plaatsvinden en gezamenlijk gewerkt worden aan het ontwikkelen van rekenonderwijs, waarbij gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijk onderzoek dat door de NRO beschikbaar wordt gesteld via een themapagina.

Lees meer

Enkele vragen uit het netwerk

  • Thematisch rekenonderwijs, hoe?
  • Zelf een instellingsexamen maken…
  • Samenwerking vmbo-mbo
  • Rekenangst ‘verzachten’/wegnemen

Ondersteuning vanuit het rekencollectief

O.a. experts van het rekencollectief zullen betrokken zijn bij de begeleiding.

Er is een indeling gemaakt in vier regio’s, en in het voorjaar van 2024 zullen er 2 regionale bijeenkomsten per regio zijn, en een afsluitende gezamenlijke ‘conferentie’ (afsluiting van het eerste seizoen). In principe is er vervolgens ook nog een tweede seizoen.

Meer informatie via Kennispunt taal en rekenen

ELWIeR en Ecent als één STEM