Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Memo basisvaardigheden van de inspectie – aanbevelingen die ook nuttig zijn in de opleiding

Juni 2023 publiceerde de Inspectie van het Onderwijs een memo met enkele aanbevelingen wat betreft basisvaardigheden.

De aanbevelingen zijn gedaan betreffende het verbeteren van de resultaten op basisvaardigheden op basis van de Staat van het Onderwijs, peilingsonderzoeken en overig stelselonderzoek in de periode 2018-2023. We nemen uit deze memo enkele aanbevelingen over.

Aanbevelingen op het gebied van vakdidactiek rekenen-wiskunde

 1. Veranker taal en rekenen (ook) in andere vakken, dit vergroot de lees- en rekenvaardigheid van leerlingen
 2. Valideer rekenexamens in het MBO dusdanig dat ook inbedding in zaakvakken/vakgebied mogelijk is
 3. Meer rekenplezier waarneembaar bij meer uitdagend rekenaanbod (Staat van het onderwijs, 2023) -> Dus: zorg dat er – op alle niveaus – altijd uitdaging in de opdrachten blijft
  zitten. Neem ook 2S (en 1S) heel serieus.
 4. Meer aandacht in de les is nodig voor het stimuleren van (hogere) denkvaardigheden, zoals evalueren en reflecteren
 5. Op het gebied van rekenonderwijs hebben leerkrachten de grootste behoefte aan bijscholing op het gebied van integratie van techniek in het rekenonderwijs, het verbeteren van kritisch denken en de oplossingsvaardigheden van leerlingen en het inspelen op de behoeften van individuele leerlingen

Aanbevelingen n.a.v. peilingsonderzoeken

 1. Benoem een coördinator en of creëer een werkgroep. Een coördinator of werkgroep voor het leergebied kan, mits deze voldoende tijd beschikbaar heeft, de positie van het leergebied op school versterken, draagvlak creëren binnen het team, na- en/of bijscholing organiseren en zo het onderwijs in het betreffende leergebied naar een hoger plan tillen.
 2. Aandacht voor effectieve didactieken voor de verschillende leergebieden in de initiële opleiding/nascholing.

Meer algemene aanbevelingen

 1. Het uitvoeren van een instructiemodel is geen doel, stimuleren van denk- en leerprocessen moet voorop staan
 2. Meer professionalisering nodig om te werken aan de vakdidactische vaardigheden van docenten
 3. Meer regie wat het faciliteren van scholen en besturen

Verwijzingen

 • (2023). Memo basisvaardigheden juni 2023. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs
 • (2021). Peil.rekenen-wiskunde 2018-2019. Einde (speciaal) basisonderwijs (PDF). Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
 • (2008). Basisvaardigheden rekenen-wiskunde in het basisonderwijs (PDF). Utrecht: Inspectie van het onderwijs.

ELWIeR en Ecent als één STEM